Department of Applied Entomology

Published in 2014

Articles and reports

BEREŚ P.K., DĄBROWSKI Z.T., SOWA S. 2013. Comparison of some aspects of the bionomy of Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep., Crambidae) on Bt and non-Bt maize in south-eastern Poland. J. Cent. Eur. Agric. 14 (2): 194-212.

DĄBROWSKI Z.T. 2014. Crop management. Social and political demand for low risk of plant protection methods force integration of research and development activities between academic disciplines. Pan European Networks: Science & Technology 10: 288-289.

DĄBROWSKI Z.T., BEREŚ P., TWARDOWSKI J., HUREJ M., KLUKOWSKI Z., WARZECHA R., SOWA S. 2013. Możliwości i konsekwencje uprawy zmodyfikownych genetycznie odmian kukurydzy odpornych na szkodniki [Possibilities and consequences of growing genetically modified maize cultivars resistant to pests]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 53 (4): 837-843.

DĄBROWSKI Z.T., HUREJ M., NOWACKI J.,. ŁYKOWSKI W., BORKOWSKA M. 2013. Wzbogacanie różnorodności biologicznej agrocenoz poprzez wysiewanie gatunków roślin kwitnących [Enhancement of agrocenosis biodiversity by sowing flowering plant species]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 53 (4): 844-849.

DRUCIAREK T., LEWANDOWSKI M., KOZAK M. 2014. Demographic parameters of Phyllocoptes adalius (Acari: Eriophyoidea) and influence of insemination on female fecundity and longevity. Exp. Appl. Acarol. 62: 349-360.

GARNIS J., DĄBROWSKI Z.T. 2014. Field margin vegetation as a bridge for predatory mites (Phytoseiidae) migration into raspberry plantations. Working Group “Landscape management for functional biodiversity”, Poznań, Poland, May 21-23, 2014. IOBC-WPRS Bull. 100: 41-44.

GRABOWSKI M., LIPSKA A., ŻMIJEWSKA E., KOZAK M., DĄBROWSKI Z.T. 2014. Transfer of the Cry1Ab toxin in trophic bioassays involving transgenic maize MON810, the herbivore Tetranychus urticae Koch and the predatory ladybird beetle Adalia bipunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). Egypt. J. Biol. Pest Co. 24 (1): 11-16.

KOZŁOWSKI M., LEGUTOWSKA H. 2014. The invasive flea beetle Luperomorpha xanthodera (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae), potentially noxious to ornamental plants - first record in Poland. J. Plant Prot. Res. 54 (1): 106-107.

LEWANDOWSKI M. 2014. New species and new records of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from silver fir. Ann. Zool. 64 (2): 251-265.

LEWANDOWSKI M., SKORACKA A., SZYDŁO W., KOZAK M., DRUCIAREK T., GRIFFITHS D.A. 2014. Genetic and morphological diversity of Trisetacus species (Eriophyoidea: Phytoptidae) associated with coniferous trees in Poland: phylogeny, barcoding, host and habitat specialization. Exp. Appl. Acarol. 62: 497-520.

LIS M., LEGUTOWSKA H., REUT M., DĄBROWSKI Z.T. 2014. Attractiveness of individual plant species in “a flowering meadow” mixture for selected groups of pollinators. Working Group “Landscape management for functional biodiversity”, Poznań, Poland, May 21-23, 2014. IOBC-WPRS Bull. 100: 77-80.

MICHALSKA K. 2014. Repeated visitations of spermatophores and polyandry in females of eriophyoid mites. Exp. Appl. Acarol. 62: 463-476.

PUCHALSKA E.K., KROPCZYŃSKA-LINKIEWICZ D., KAŹMIERCZAK B. 2014. Evaluation of the co-occurrence of spider mites (Acari: Tetranychidae) and phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) on willows (Salix spp.) in nurseries and natural environments. Int. J. Acarol. 40 (7): 473-484.

ŚWIĄTEK M., KIEŁKIEWICZ M., ZAGDAŃSKA B. 2014. Insect-resistant Bt-maize response to the short-term non-target mite-pest infestation and soil drought. Acta Physiol. Plant. 36 (10): 2705-2715.

Books

LEGUTOWSKA H., SZYMONA J., WILAND J. 2014. Kalendarz biodynamiczny 2015 [Biodynamic calendar 2015]. Wyd. Działkowiec, 2014, 80 pp.

Chapters in books

CHORĄŻY A. 2014. Szkodniki na plantacjach borówki wysokiej i możliwości ich zwalczania [How to identify and control pests in highbush blueberry production]. In: Konferencja borówkowa „Perspektywy” [Highbush Blueberry Conf. “Perspectives”], Starachowice, Poland, March 21, 2014. Wyd. Hortus Media, 2014: 15-22.

DĄBROWSKI Z.T., BAŁACIŃSKA A., MATYSIAK S., MĘDRZYKOWSKA K., SOWIŃSKA A. 2014. Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu Dyrektywy 2009/128/WE w uprawach sadowniczych - Wyniki badań ankietowych 2009-2013 [Drawing attention to the Directive 2009/128/EC implementation - Results of inquiry carried between 2009-2013]. In: Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości [Integrated pest management guarantee of high quality fruits]. Wyd. Horticulture Research Institute, Skierniewice, 2014: 36-43.

SZLENDAK E. 2014. Kleszcze przypadkowo zawlekane do Polski - zagrożenie epidemiologiczne [Accidental transfer of alien tick species to Poland - putative epidemiological threat]. In: A. Buczek and Cz. Błaszak (eds.) Stawonogi. Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt [Arthropods. Threat to human and animal health]. Wyd. KOLIBER, Lublin, 2014: 33-42.

SZLENDAK E. 2014. Czynniki wpływające na zmiany liczebności i rozprzestrzenienia kleszczy oraz konsekwencje tych zmian [Factors affecting tick abundance and distribution and the consequences of such changes]. In: A. Buczek and Cz. Błaszak (eds.) Stawonogi. Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt [Arthropods. Threat to human and animal health]. Wyd. KOLIBER, Lublin, 2014: 59-66.

Abstract

BOROWA M., SADY E., IGNATOWICZ S. 2014. Monitoring zwójek liściowych w ekologicznym sadzie jabłoniowym z wykorzystaniem pułapek feromonowych [Monitoring of leaf-rollers in organic apple orchard using pheromone traps]. 57. Ogólnopol. Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” [57th Nat. Conf. of Fruit Protection “Integrated plant protetion guarantee high-quality fruits”], Ossa, Poland, Feb. 11-12, 2014: 204-208.

CHORĄŻY A., KROPCZYŃSKA-LINKIEWICZ D., ESCUDERO-COLOMAR L.A., LEWANDOWSKI M. 2014. Environmental risk assessment of introduction an exotic predatory mite species, Amblydromalus limonicus in Poland. XIV Internat. Congr. Acarol., Kyoto, Japan, July 14-18, 2014. Abstract Book: 18.

CHORĄŻY A., KROPCZYŃSKA-LINKIEWICZ D., SAS D., ESCUDERO-COLOMAR L.A. 2014. The settlement of Amblydromalus limonicus in apple orchards. IOBC-WPRS Working Group “Integrated Plant Protection in Fruit Crops”, Sub Groups “Pome fruit arthropods” and “Stone fruits”, Vienna, Austria, Oct. 6-9, 2014: 49.

CHORĄŻY A., MATYSIAK SZ. 2014. The occurrence of predatory mites (Acari: Phytoseiidae) in apple orchards of central Poland. IOBC-WPRS Working Group “Integrated Plant Protection in Fruit Crops”, Sub Groups “Pome fruit arthropods” and “Stone fruits”, Vienna, Austria, Oct. 6-9, 2014: 70.

CHORĄŻY A., PAWLIŃSKI D., HOFFMAN G. 2014. Dobroczynek gruszowy: wprowadzanie oraz utrzymanie populacji w sadzie jabłoniowym [Predatory mite Typhlodromus pyri: introduction and maintenance of the population in apple orchard]. 57. Ogólnopol. Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” [57th Nat. Conf. of Fruit Protection “Integrated plant protetion guarantee high-quality fruits”], Ossa, Poland, Feb. 11-12, 2014: 131-132.

CHORĄŻY A., PAWLIŃSKI D., HOFFMAN G. 2014. Entomofagi wykorzystywane w ochronie maliny, truskawki i innych upraw jagodowych [Entomophags used in protection of raspberries, strawberries and other small fruit crops]. 57. Ogólnopol. Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” [57th Nat. Conf. of Fruit Protection “Integrated plant protetion guarantee high-quality fruits”], Ossa, Poland, Feb. 11-12, 2014: 133-134.

DĄBROWSKI Z.T., BAŁACIŃSKA A., MATYSIAK S., MĘDRZYKOWSKA K., SOWIŃSKA A. 2014. Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu Dyrektywy 2009/128/WE w uprawach sadowniczych - Wyniki badań ankietowych 2009-2013 [Drawing attention at the Directive 2009/128/EC implmentation - Results of inquiry carried between 2009-2013]. 57. Ogólnopol. Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” [57th Nat. Conf. of Fruit Protection “Integrated plant protetion guarantee high-quality fruits”], Ossa, Poland, Feb. 11-12, 2014: 36-43.

DĄBROWSKI Z.T., GARNIS J. 2014. Exploring the Polish sustainable agriculture in search a benchmark for biodiversity management in intensive agriculture systems. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 30.

DRUCIAREK T., LEWANDOWSKI M., KOZAK M. 2014.Demographic parameters of Phyllocoptes adalius (Acari: Eriophyoidea) and influence of insemination on female fecundity and longevity. XIV Internat. Congr. Acarol., Kyoto, Japan, July 14-18, 2014. Abstract Book: 86.

GARNIS J. 2014. Agrocenosis structure and biological control: the case studies on tetranychidae and phytoseiidae mite relations on strawberry plantation. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 42.

KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M. 2014. BABA-mediated plant resistance against herbivorous pests - current state of knowledge. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 44.

KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M., PRZYBYŁ J., KOWALCZYK K. 2014. Oddziaływanie BABA na procesy życiowe oberżyny i odporność na szkodniki [The BABA effect on eggplant growth, development and resistance against pests]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 230.

KAROLCZYK S., PRZYBYŁ J., KIEŁKIEWICZ M., KOWALCZYK K. 2014. Ocena zastosowania laminaryny jako aktywatora reakcji obronnych pomidora na szkodniki [Asessment of laminarin as an activator of tomato plant defence against pests]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 216.

KARPIŃSKA B., KOT K., BARCZAK A., FILIPECKI M., KIEŁKIEWICZ-SZANIAWSKA M. 2014. Cross-talk between high light stress and plant resistance to mites (Tetranychus urticae) in local and systemic responses in Arabidopsis thaliana. XVI Internat. Congr. on Molecular Plant-Microbe Interactions, July 6-10, 2014, Rhodes, Greece. CD of Abstracts: P696.

KIEŁKIEWICZ M., CZAPLA A., GRUDKOWSKA M., MIAZEK A., ZAGDAŃSKA B. 2014. Co-occurrence of mite infestation and soil drought affects induced responses in maize. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 22.

LEGUTOWSKA H., LIS M., DĄBROWSKI Z. 2014. Atrakcyjność gatunków roślin wchodzących w skład „mieszanki łąkowej” dla wybranych grup pożytecznych owadów [Attractiveness of plant species composing “meadow mixture” for chosen groups of beneficial insects]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 260.

LEWANDOWSKI M., KOZAK M., DRUCIAREK T. 2014. Influence of sunlight on distribution of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) on pine trees. XIV Internat. Congr. Acarol., Kyoto, Japan, July 14-18, 2014. Abstract Book: 139.

LUX S.A. 2014. Agent-based modelling for site-specific ‘Precision IPM’ - appraisal of research priorities. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 40.

LUX S.A. 2014. Influence of grower and consumer preferences on farm behaviour of Rhagoletis cerasi. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 76.

LUX S.A., PALIJCZUK D. 2014. Trapping, analysis and immobilization of semiochemicals. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 47.

LUX S.A., PALIJCZUK D. 2014. Trapping, analysis and immobilization of the volatiles emitted by plants - opportunities of laboratory for micro & nano-encapsulation of semiochemicals. 14th Polish-Ukrainian Symp. “Theoretical and experimental studies of interfacr phenomena and their technological applications” and 1st NANOBIOMAT Conf. “Nanostructured biocompatible/ bioactive materials”, Zakopane, Poland, Sept. 9-13, 2014. Abstracts: 71.

LUX S.A., VOGT H., KOEPPLER K., WNUK A. 2014. Calibrating PESTonFARM model for ‘Precision IPM’ of the European cherry fruit fly. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 45.

LUX S.A., VOGT H., WNUK A. 2014. Impacts of the cherry-market trends on R. cerasi on-farm behaviour and IPM. 4th Management Committee and all Working Group Meeting, Bordeaux, Oct. 13-15, 2014, COST FA 1104. Book of Abstracts: 14.

MICHALSKA K. 2014. Do eriophyoid mites respond to cues of predation risk? The case of the eriophyoid Aculops allotrichus”. XIV Internat. Congr. Acarol., Kyoto, Japan, July 14-18, 2014. Abstract Book: 3.

PAWLIŃSKI D., HOFFMAN G., CHORĄŻY A. 2014. Wykorzystanie trzmieli do zapylania roślin sadowniczych [The use of bumblebees for pollination of fruit plants]. 57. Ogólnopol. Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” [57th Nat. Conf. of Fruit Protection “Integrated plant protetion guarantee high-quality fruits”], Ossa, Poland, Feb. 11-12, 2014: 199-200.

PIASECKA A., KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M., KACHLICKI P., KOWALCZYK K. 2014. Changes in the eggplant metabolism upon arthropod herbivore attack. III Ogólnopol. Konf. „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych - od rośliny modelowej do nowej odmiany” [3rd Nat. Conf. “Genetics and genomics in improving plants - from model plant to new variety”], Poznań, Poland, Nov. 5-7, 2014. Książka streszczeń [Book of abstracts]: 59.

SADY E., IGNATOWICZ S. 2014. Using pheromone dispensers for detection of the Indian meal moth (Plodia interpunctella Hubner) infestations in food stores. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 49.

SADY E., LEGUTOWSKA H., PIJANOWSKI G. 2014. Ocena atrakcyjności wybranych gatunków roślin miododajnych jednorocznych dla owadów zapylajacych [Evaluation of attractiveness of selected plants providing pollen to pollinators]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 264.

SADY E., MATUSZCZAK M., PĘDZICH M., LEGUTOWSKA H. 2014. Ocena występowania szkodników na wybranych odmianach róż w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie [Evaluation of the pest appearance on the selected varieties of roses at Powsin Botanical]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 51.

SZLENDAK E. 2014. Czynniki wpływające na zmiany liczebności i rozprzestrzenienia kleszczy oraz konsekwencje tych zmian [Factors affecting tick abundance and distribution and the consequences of such changes]. In: A. Buczek and Cz. Błaszak (eds.) XVI Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi. Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt” [16th Internat. Symp. “Arthropods. Threat to human and animal health”], Kazimierz Dolny, Poland, June 2-4, 2014. Wyd. KOLIBER, Lublin, 2014: 94.

SZLENDAK E. 2014. Kleszcze przypadkowo zawlekane do Polski - zagrożenie epidemiologiczne [Accidental transfer of alien tick species to Poland - putative epidemiological threat]. In: A. Buczek and Cz. Błaszak (eds.) XVI Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi. Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt” [16th Internat. Symp. “Arthropods. Threat to human and animal health”], Kazimierz Dolny, Poland, June 2-4, 2014. Wyd. KOLIBER, Lublin, 2014: 95.

TOMCZYK A. 2014. Influence of Reynoutria sachalinensis extract and Pseudomonas fluorescens on some biochemical interactions between Tetranychus urticae Koch and greenhouse cucumber. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 53.

TOMCZYK A. 2014. Biological control of Tetranychus urticae Koch with Phytoseiulus persimilis (A.-H.) on cucumber plants inoculated with Pseudomonas fluorescens. Mini-symposium “Plant-associated microorganisms: an important key to a successful application of phytoremediation”, Warsaw, Poland, May 28-29, 2014. Book of Abstracts: 64.

TOMCZYK A. 2014. Changes in the content of primary and secondary metabolites in the leaves of cucumber plants cultivated in the presence of plant growth promoting Rhizobacteria (PGPR) and infested by Tetranychus urticae Koch. Mini-symposium “Plant-associated microorganisms: an important key to a successful application of phytoremediation”, Warsaw, Poland, May 28-29, 2014. Book of Abstracts: 65.

TOMCZYK A., CZAJKOWSKA M. 2014. Some chemical changes in cucumber leaves related to Tetranychus urticae Koch feeding on the plants treated with selected biostimulants. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 54.

TOMCZYK A., KOWARA M., ELKNER J. 2014. Wpływ biostymulatorów Asahi SL i Siapton 10L na zdolność roślin ogórka do tolerancji uszkodzeń wywołanych żerowaniem wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande) [Influence of biostimulants Asahi SL and Siapton 10L on tolerance of injuries caused by feeding of western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 218-219.

WNUK A. 2014. Octopamine modulation of sucrose response in the European cherry fruit fly, Rhagoletis cerasi. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 55.

Reviews and other publications

CHORĄŻY A. 2014. Drapieżne roztocze w ochronie truskawki [Predatory mites in strawberry protection]. Jagodnik 1/2014: 58-60.

CHORĄŻY A., KAROLCZYK S. 2014. Mszyca borówkowa [Blueberry aphid]. Jagodnik 2/2014: 76.

IGNATOWICZ S. 2014. Czy komary mogą przenosić HIV? [Can mosquitoes transfer HIV?] KONTRA Biul. Kraj. Centrum ds. AIDS 3 (61): 2.

IGNATOWICZ S. 2014. Przygotuj magazyn na zboże [Prepare your store-house for grain]. Nowoczesna Uprawa (7): 10-13.

IGNATOWICZ S. 2014. Integrowane metody zwalczania much w oborach [Integrated methods of fly control in stables]. Bydło (6): 56-60.

IGNATOWICZ S. 2014. Bąki, jusznice, ślepaki - postrach dla bydła i pasterzy [Horse-flies (Tabanidae) - a scare for cattles and cowherds]. Bydło (7): 54-57.

IGNATOWICZ S. 2014. Lampy owadobójcze - zwabiają i niszczą owady [Insect killing lamps - attract and kill insects]. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD 1 (76): 10-11.

IGNATOWICZ S. 2014. Częstotliwość inspekcji firm DDD. Przynajmniej raz w miesiącu [Frequency of inspection performer by pest control companies. At least once per month]. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD 1 (76): 18.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w styczniu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in January, Plant protection]. Działkowiec (1): 71.

LEGUTOWSKA H. 2014. Polubić nielubiane [Get to like the disliked]. Działkowiec (2): 64-65.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w lutym - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in February, Plant protection]. Działkowiec (2): 71.

LEGUTOWSKA H. 2014. Dlaczego EKO? [Why ECO?]. Działkowiec (3): 72-73.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w marcu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in March, Plant protection ]. Działkowiec (3): 79.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w kwietniu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in April, Plant protection]. Działkowiec (4): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Co gryzie pora i cebulę? [What’s eating leek and onion?]. Działkowiec (5): 71.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w maju - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in May, Plant protection]. Działkowiec (5): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w czerwcu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in June, Plant protection]. Działkowiec (6): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w lipcu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in July, Plant protection]. Działkowiec (7): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Szkodniki kwarantannowe [Quarantine pests]. Działkowiec (8): 74.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w sierpniu- ochrona roślin [As a reminder, we suggest in August, Plant protection]. Działkowiec (8): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Bawełnica korówka [Woolly apple aphid]. Działkowiec (9): 71.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy we wrześniu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in September, Plant protection]. Działkowiec (9): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Uwaga na gryzonie [Attention on rodents]. Działkowiec (10): 63-64.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w październiku - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in October, Plant protection]. Działkowiec (10): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w listopadzie - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in November, Plant protection ]. Działkowiec (11): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Ochrona bez chemii [Protection without chemicals]. Działkowiec (12): 58-59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w grudniu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in December, Plant protection]. Działkowiec (12): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Co z opakowaniami po środkach ochrony roślin? [Questions and answers. What about the packaging of plant protection products?]. Mój Ogródek kwiecień (1): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Dziwne tabliczki [Strange signs]. Mój Ogródek kwiecień (1): 60.

LEGUTOWSKA H. 2014. Karencja i prewencja [Grace period and prevention]. Mój Ogródek kwiecień (1): 60-61.

LEGUTOWSKA H. 2014. Groźna choroba [Dangerous disease]. Mój Ogródek kwiecień (1): 61.

LEGUTOWSKA H. 2014. Wyciągi na mszyce [Extracts for aphids]. Mój Ogródek kwiecień (1): 62-63.

LEGUTOWSKA H. 2014. Ślimaki [Snails]. Mój Ogródek maj (2): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Ochrona w maju. To najlepszy „sezon” na zwalczanie wielu szkodników [Protection in May. This is the best “season” to control many pests]. Mój Ogródek maj (2):60.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Warto kompostować [Questions and answers. It is worth to compost]. Mój Ogródek czerwiec (3): 56.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pomarańczowe plamy na gruszy [Orange spots on the pear]. Mój Ogródek czerwiec (3): 58.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pies na działce [Dog at the allotment]. Mój Ogródek czerwiec (3): 62.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Mączniak na winorośli [Questions and answers. Mildew on the vine]. Mój Ogródek lipiec (4): 58.

LEGUTOWSKA H. 2014. Strupowate plamy na owocach [Scab spots on fruits]. Mój Ogródek lipiec (4): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Mrówki na kostce [Ants on the pavement]. Mój Ogródek lipiec (4): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Sposoby na skrzyp [Tricks for horsetail]. Mój Ogródek lipiec (4): 62.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Gąbczaste narośla [Questions and answers. Spongy galls]. Mój Ogródek sierpień (5):56.

LEGUTOWSKA H. 2014. Problem z turkuciem [The problem with mole crickets]. Mój Ogródek wrzesień (6): 57.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Karminowe liście brzoskwini [Questions and answers. Carmine peach leaves]. Mój Ogródek wrzesień (6): 58.

LEGUTOWSKA H. 2014. Miseczki na pędach [Bowls on stems]. Mój Ogródek wrzesień (6): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Co z tym zrobić? [What to do with this?]. Mój Ogródek październik (7): 54.

LEGUTOWSKA H. 2014. Nie palmy liści [Don’t burn the leaves]. Mój Ogródek październik (7): 55.

LEGUTOWSKA H. 2014. Bez chemii - to możliwe [Without chemistry - it’s possible]. Mój Ogródek październik (7): 58.

LEGUTOWSKA H. 2014. Gigantyczne komary [Giant mosquitoes]. Mój Ogródek październik (7): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Więdnący powojnik [Clematis withering]. Mój Ogródek październik (7): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Spadające igły sosny [Falling pine needles]. Mój Ogródek październik (7): 60.

LEGUTOWSKA H. 2014. Co do kominka? [What for the fireplace?]. Mój Ogródek październik (7): 62.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Białe muszki [Questions and answers. White flies]. Mój Ogródek listopad (8): 60.

LEGUTOWSKA H. 2014. Gnijące orzechy [Rotting nuts]. Mój Ogródek listopad (8): 61.

LEGUTOWSKA H. 2014. Zaraza na pomidorach [Late blight on tomatoes]. Mój Ogródek listopad (8): 61.

LEWANDOWSKI M. 2014. Zwalczanie szkodników w świetle nowych przepisów [Pest control in the light of a new regulations]. BPP „Pieczarki” 1/2014: 45-49.

LEWANDOWSKI M. 2014. Komentarz do terminarza ochrony pieczarek [Remarks to recommendations for pests control in mushrooms]. BPP „Pieczarki” 2/2014: 21-22.

LEWANDOWSKI M. 2014. Problemy ze zwalczaniem szkodników w uprawach pieczarek [Pest control problems in the cultivation of mushroom]. BPP „Pieczarki” 3/2014: 26-30.

LEWANDOWSKI M. 2014. Nowe zasady zwalczania szkodników w pieczarkarniach [New principles of pests control in mushroom cultivation]. BPP „Pieczarki” 4/2014: 30-35.

SZUMIGAJ-TARNOWSKA J., ULIŃSKI Z., LEWANDOWSKI M. 2014. Terminarz ochrony pieczarki na lata 2013-2015 [Recommendations for mushroom protection in 2014-2015]. BPP „Pieczarki” 2/2014: 10-18.

TOMCZYK A. 2014. Czy w Polsce żyją cykady? [Are cicadas present in Poland?]. Focus 8/2014: 104.

TOMCZYK A. 2014. Dlaczego komary nie przenoszą wirusa HIV? [Why mosquito do not transfer HIV virus?]. Focus 9/2014: 117.

Moovies

KOZŁOWSKI M.W. 2014. Directory, screenplay, editing of movie „Pancerne relikty puszcz” [“Armored relicts of ancient forests”], wildlife TV film (entomology, ecology, nature protection) made in the Dept. of Applied Entomology, Length: 52 m 06 s, Production: State Forests Information Centre, Format: HD 1080p 25 PAL, Broadcast: TVP Polonia, Nov. 28 at 5:30 A.M. and Dec. 21 at 5:00 P.M.