Department of Applied Entomology

Published in 2016

Boczek J., Kiełkiewicz M. 2016. Owady – źródło wiedzy i inspiracji dla człowieka [Insects – the source of knowledge and inspiration for humans]. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3: 32-40.

Boczek J., Kiełkiewicz M. 2016. Starzenie się i długość życia wybranych bezkręgowców i kręgowców. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 94-103.

Boczek J., Lewandowski M. 2016. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, p. 411.

Druciarek T., Lewandowski M. 2016. A new species in the genus Phyllocoptes Nalepa (Eriophyidae) from greenhouse roses in Poland. Acarologia, 56(2): 225–235. doi: 10.1051/acarologia/20162236.

Druciarek T., Kozak M., Maroufpoor M., Lewandowski M. 2016. Morphological variability of Phyllocoptes adalius female forms (Acari: Eriophyoidea), with a supplementary description of the species. Systematic and Applied Acarology, 21(2): 181–194. http://doi.org/10.11158/saa.21.2.3. ISSN 1362-1971.

Druciarek T., Lewandowski M. 2016. A new species of eriophyoid mite (Acari: Eriophyoidea) on Rosa sp. from Israel. Zootaxa, 4066 (3): 323–330. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4066.3.8. ISSN 1175-5326.

Dworak A., Nykiel M., Walczak B., Miazek A., Szworst-Łupina D., Zagdańska B., Kiełkiewicz M. 2016. Maize proteomic responses to separate or overlapping soil drought and two-spotted spider mite stresses. Planta 244 (4): 939-960. doi: 10.1007/s00425-016-2559-6.

Kozłowski P., Tomczyk A. 2016. Zagrożenie uprawy fasoli szparagowej przez śmietkę kiełkówkę (Hylemyia florilega Zett.) [Bean seed maggot (Hylemyia florilega Zett.) a treat to green bean production in Masovian voivodeship]. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. Vol. 56 (1): 96-99. doi: 10.14199/ppp-2016-017.

Kozlov M.V., Skoracka A., Zverev V., Lewandowski M., Zvereva E.L. 2016. Two Birch Species Demonstrate Opposite Latitudinal Patterns in Infestation by Gall-Making Mites in Northern Europe. PLoS ONE 11(11): e0166641. doi:10.1371/journal.pone.0166641.

Kuczyński L., Rector B.G., Kiedrowicz A., Lewandowski M., Szydło W., Skoracka A. 2016. Thermal Niches of Two Invasive Genotypes of the Wheat Curl Mite Aceria tosichella: Congruence between Physiological and Geographical Distribution Data. PLoS ONE, 11(4): e0154600. doi:10.1371/journal.pone.0154600.

Legutowska H. 2016. Ochrona Roślin. Wyd. Działkowiec: 90 pp.

Legutowska H., Szymona J., Wiland J. 2016. Kalendarz biodynamiczny 2017. Wyd. Działkowiec: 79 pp.

Lux S.A., Wnuk A., Vogt H., Belien T., Spornberger A. Studnicki M. 2016. Validation of individual-based Markov-like stochastic process model of insect behavior and a “virtual farm” conceptfor enhancement of site-specific IPM. Frontiers in Physiology, 7:363.

Puchalska E., Kozak M. 2016. Typhlodromus pyri and Euseius finlandicus andicus (Acari: Phytoseiidae) as potential biocontrol agents against spider mites (Acari: Tetranychidae) inhabiting willows: laboratory studies on predator development and reproduction on four diets. Experimental and Applied Acarology 68:39–53. doi: 10.1007/s10493-015-9973-5.

Puchalska E., Czajkowska B. 2016. Suma temperatur efektywnych w prognozowaniu pojawu pierwszego pokolenia przędziorka sosnowca (Oligonychus ununguis Jacobi) [Degree-day model for predicting emergence of spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi) from overwintering eggs]. Progress in Plant Protection Protection / Postępy w Ochronie Roślin 56:199-203. doi: 10.14199/ppp-2016-033.

Puchalska E., Piotrowska M. 2016. Side effects of acequinocyl on predatory mite Typhlodromus pyri Scheuten (Acari: Phytoseiidae). Communications in Biometry and Crop Science 11(2):140–148.

Sady E., Legutowska H., 2016. Podatność wybranych gatunków i odmian lipy na śluzownicę lipową (Caliroa annulipes Klug) na terenie warszawy i ograniczanie jej populacji przez biedronkę azjatycką (Harmonia axyridis Pallas). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo 117: 69-82.

Tomczyk A., Andryka P. 2016. Efektywność dobroczynka swirski (Amblyseius swirskii Athias-Henriot) w ograniczaniu liczebności przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na roślinach ogórka traktowanych biostymulatorami [Effectiveness of Swirski-mite (Amblyseius swirskii Athias-Henriot) in control of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on cucumber plants treated with biostimulants]. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 56:175-179.