Department of Applied Entomology

Published in 2015

Books

CHORĄŻY A. 2015. Drosophila suzukii – realne zagrożenie. Praktyczny przewodnik dla plantatorów [Drosophila suzukii – a real threat. A practical guide for growers]. Wyd. Hortus Media: 32 pp. ISBN 978-83-933865-1-2.

WILAND J., SZYMONA J., LEGUTOWSKA H. 2015. Kalendarz biodynamiczny 2016 [Biodynamic calendar 2016]. Wyd. Działkowiec: 79 pp.

Articles and reports

BOCZEK J., LEWANDOWSKI M. 2015. Wykorzystanie owadów i innych organizmów w akcjach terroru i konfliktach zbrojnych [Utilization of insects and other organisms in terrorism and biological warfare]. Zag.Dor.Roln. 4:140-147.

BOCZEK J., PRUSZYŃSKI G. 2015. Pozytywna rola owadów w gospodarce i życiu człowieka [The positive role of insects in the economy and human life]. Zag.Dor.Roln. 1: 98-105.

BOCZEK J., PRUSZYŃSKI G. 2015. Owady niebezpieczne dla zdrowia oraz życia człowieka i zwierząt domowych [The insects dangerous for the health and life of humans and domestic animals]. Zag.Dor.Roln. 2:107-120.    

BOCZEK J., PRUSZYŃSKI G. 2015. Roztocze pożytecznne i niebezpieczne dla zdrowia oraz życia człowieka i zwierząt domowych [Mites useful and dangerous to the health and life of humans and domestic animals]. Zag.Dor.Roln. 3:124-136.

KOŁĄTAJ K. 2015. Biologiczne metody zwalczania szkodników w uprawach pod osłonami [Biological methods of pest control in greenhouse crops]. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3/15: 28-37.

SADY E., MATUSZCZAK M., LEGUTOWSKA H. 2015. Ocena podatności wybranych odmian róż parkowych na szkodniki [Evaluation of susceptibility of selected park rose cultivars to pests]. Post.Ochr.Roślin/Prog. Pl. Prot. 55: 267-274. DOI: 10.14199/ppp-2015-047, Published online: 15.04.2015. (ISSN: 1427-4337)

TOMCZYK A., ELKNER J. 2015. Wpływ biostymulatorów Asahi SL i Siapton 10L na zdolność roślin ogórka do tolerancji uszkodzeń wywołanych żerowaniem wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande). [Effect of biostimulants Asahi SL and Siapton 10 L on possibility of cucumber plants for tolerance of injury caused by western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) feeding]. Post.Ochr.Roślin/Prog. Pl. Prot. 55 (2): 221 - 225. (ISSN: 1427-4337)

Abstracts

CHORĄŻY A. 2015. Drosophila suzukii już w Polsce. Jak zwalczana jest w innych krajach [Drosophila suzukii is present in Poland. How is it controlled in other countries?]. XXI Walny Zjazd SPBA, Przypki k. Tarczyna, Poland, Feb. 14-15, 2015.

DĄBROWSKI Z. T, GARNIS J. 2015.: KAP survey in identification of farmers’ needs and research priorities,IPM Innovation in Europe, (Projekt PURE i Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego), Poznań, Poland, Jan. 14-16, 2015. Book of Abstracts:  80.

DĄBROWSKI Z. T, GAŁĄZKA J. 2015. The Regpot Project – Warsaw Plant Health Initiative’s contribution to the institutional building and human resource development for IPM, IPM Innovation in Europe, (Projekt PURE i Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego), Poznań, Poland, Jan. 14-16, 2015. Book of Abstracts: 81.

DRUCIAREK T., LEWANDOWSKI M., SKORACKA A. KOZAK M. 2015. Phyllocoptes (Acari: Eriophyoidea) zasiedlający róże: jeden czy dwa gatunki? [Phyllocoptes (Acari: Eriophyoidea) occuring on roses: one or two species?]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 42.

HOŁDYŃSKA B., SZLENDAK E. 2015. Rozwój Acarus siro L. (Acari: Acaridae) na wybranych produktach zbożowych [Development of the flour mite Acarus siro L. (Acari: Acaridae) reared on selected cereal products].XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 76.

KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M. 2015. The effect of β-aminobutyric acid (BABA) on crop plant capability to manage herbivorous pest attack. IPM Innovation in Europe, (Projekt PURE i Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego), Poznań, Poland, Jan. 14-16, 2015.  Book of Abstracts: 22.

KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M., KOWALCZYK K. 2015. Does BABA can mitigate the effect of arthropod pest infestation on eggplant? IPM Innovation in Europe, (Projekt PURE i Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego), Poznań, Poland, Jan. 14-16, 2015. Book of Abstracts: 97.

KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M., KOWALCZYK K. 2015. BABA–możliwość ograniczania występowania szkodników na uprawach roślin warzywnych pod osłonami: studium przypadku [BABA- the ability to reduce pests on vegetable crops under glasshouse conditions: a case study]. 55. Sesja Nauk. IOR-PIB [55th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 12-13, 2015. Streszczenia [Abstracts]:111.

KAROLCZYK S. KIEŁKIEWICZ M., KOWALCZYK K., METERA A., PRZYBYŁ J., GAJC-WOLSKA J. 2015. Oddziaływanie laminaryny na kondycję roślin pomidora szklarniowego i tolerancję na roślinożerne roztocze [Assessment of laminarin as performance enhancer of greenhouse tomato and protector against herbivorous pests]. II Konferencja Naukowa: Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin.  II Konferencja Naukowa: Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin. 25-26 lutego 2015, Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Streszczenia:  54.

KAROLCZYK S. KIEŁKIEWICZ M. 2015. Enhancement of eggplant capacity to cope with pest-caused stress through BABA treatment. XVIII. International Plant Protection Congress. Mission possible: food for all through appropriate plant protection.  Aug. 24-27,  2015 Berlin ,Germany. Abstracts: 674. 

KAROLCZYK S. KIEŁKIEWICZ M., KOWALCZYK K., PRZYBYŁ J. 2015. Short- vs long-  term effect of BABA application  on the plant fitness, defence capacity and attractiveness to piercing-sucking pests. PR Proteins and Induced Resistance against Pathogens and Insects. Prime time for induced resistance. RWTH Aachen University, Aachen, Germany Sept. 06-10, 2015. Meeting program, Abstracts of talks and posters: 80.

KAROLCZYK S. KIEŁKIEWICZ M. 2015. Ocena wpływu kwasu β-aminomasłowego na zachowanie i rozwój przędziorka chmielowca na roślinach oberżyny [Assessment of β-aminobutyric acid (BABA) potential in management of the two-spotted spider mite]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 78.

KIEDROWICZ A., LEWANDOWSKI M., SKORACKA A. 2015. Różnorodność i znaczenie szpecieli (Acari: Eriophyoidea) na rodzimych gatunkach drzew iglastych w Polsce [Biodiversity and importance of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) on native coniferous plants in Poland]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 81.

KIEŁKIEWICZ M., PALIJCZUK D., ADAMIEC H., NOWAKOWSKA-BOGDAN E.,  CHAŁAS A., LUX S. 2015. Potencjał roślin z rodzaju Cleome w ochronie przed przędziorkiem chmielowcem [Potential of Cleome spp. volatiles in management of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch)].  XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 22.

KOŁĄTAJ K., LEWANDOWSKI M. 2015. Roztocze zasiedlające barszcz (Heracleum spp.) jako potencjalni wrogowie naturalni inwazyjnego barszczu sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Mandel) [Mites inhabiting hogweed (Heracleum spp.) as a potential natural enemies of invasive Sosnowsky hogweed (Heracleum sosnowskyi Mandel.)]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 83.

KOWALCZYK K., GAJC-WOLSKA J., NIEDZIŃSKA M., KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M. 2015. Wpływ kwasu 5-aminolewulinowego na aktywność fizjologiczną i plonowanie oberżyny w uprawie hydroponicznej [Effect of 5-aminolevulinic acid on physiological activity and yielding of eggplant in hydroponic culture]. Konferencja Naukowa Postęp w ogrodnictwie dla poprawy życia i ochrony środowiska [Nat. Polish Sci. Conf “Progress in horticulture for improving the lives and environment”] Wrocław, Poland, Oct. 14-16, 2015. Mat. konf. [Conf. Proc.]: 102.

KOZŁOWSKI P., TOMCZYK A. 2015. Zagrożenie uprawy fasoli szparagowej przez śmietkę kiełkówkę (Hylemyia florilega Zett.). [Danger of bean seed maggot (Hylemyia florilega Zett.) for green bean cultivation]. 55. Sesja Nauk. IOR-PIB [55th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 12-13, 2015. Streszczenia [Abstracts]: 116.

LEGUTOWSKA H., WĘGLARZ Z., BĄCZEK K. 2015. Fauna owadów pożytecznych występująca na lebiodce pospolitej (Origanum vulgare) [Beneficial insectsfauna occurring on wild marjoram (Origanum vulgare L.)]. 55. Sesja Nauk. IOR-PIB [55th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 12-13, 2015. Streszczenia [Abstracts]: 199.

MICHALSKA K. 2015. Wpływ ryzyka drapieżnictwa na tempo składania spermatoforów przez szpeciela Aculops allotrichus [The effect of predation risk on spermatophore deposition rate of the eriophyoid mite, Aculops allotrichus]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 50.

PUCHALSKA E, KOZAK M.  2015. Typhlodromus (Typhlodromus) pyri i Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae) jako potencjalin wrogowie naturalni przędziorków zasiedlających wierzby [Typhlodromus (Typhlodromus) pyri and Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae) as potential biocontrol agents against spider mites (Acari: Tetranychidae) inhabiting willows]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 52-53.

SADY E., IGATOWICZ S. 2015. Modyfikacja pułapek feromonowych w oparciu o analizę zchowń godowych omacnicy spichrzanki (Plodia interpunctella) [Some modyfication of pheromone traps basing up the analysis of behaviour mating at the Indiam meal moth (Plodia interpunctella)]. 55. Sesja Nauk. IOR-PIB [55th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 12-13, 2015. Streszczenia [Abstracts]: 113.

SADY E., IGNATOWICZ S. 2015. Zastosowanie olejków eterycznych w produktach biobójczych przeznaczonych do zwalczania szkodników [The use of essential oils in biocidal products for pest control]. VI Sympozjum Naturalne i syntetyczne produkty zapachowe i kosmetyczne. Łódź, Polska, Jun. 24-26, 2015, Streszczenia: 28.

SADY E., IGNATOWICZ S. 2015. Interpreting customer complaints: Heat treatment inhibits melanin formation in larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hubner). Program & Book Abstracts of 10th Conference on Integrated Protection of Stored Products, Zagreb, Croatia, Jun. 28-Jul. 1, 2015. IOBC/wprs: 79.

SADY E., WIŚNIEWSKI B., IGNATOWICZ S. 2015. Interpreting customer complaints: Defective or poorly designed packaging material that enable penetration of product by larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hubner). Program & Book Abstracts of 10th Conference on Integrated Protection of Stored Products, Zabreb, Croatia, Jun. 28-Jul.1, 2015. IOBC/wprs: 118

SADY E., SWOCZYNA T. 2015. Szkodniki występują cena gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana) w zieleni przyulicznej Warszawy [Pests occurring on microcarpa pear (Pyrus calleryana) in the green street-adjacent Warsaw]. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Konferencja Naukowa Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska [IV Congress of the Polish Society for Horticultural Science. Scientific Conference on Advances in horticulture for improving the quality of life and environmental protection]. Wrocław, Poland, Sept. 14-16, 2015, Streszczenia prac: 178.

SADY E., IGNATOWICZ S. 2015. Roztocze a urojona parazytoza [Mites and delusional parasitosis]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 54.

SKORACKA A., KIEDROWICZ A., LEWANDOWSKI M., SZYDŁO W., ALVES M.J., LOPES L.F., RABENSTEIN F., KUCZYŃSKI L. 2015. Unexpected diversity in herbivore pests: insight into genetics, habitat and distribution of grass-associated eriophyoid mites. V meeting of the IOBC working group "Integrated control of  mite pests". Sept. 8-10 2015, Castello de la Plana, Hiszpania. Abstract  no. 113. http://www.alocongresssonline.com/alo/hemeroteca/heme.php?idcgrs=315407&tpaexp=0

SKORACKA A., ALVES M.J., LOPES L.F., LEWANDOWSKI M., SZYDŁO W., KIEDROWICZ A., KUCZYŃSKI L. 2015. Molecular lineage diversity and evolutionary history in the wheat curl mite. Mat. 24th Polish Evolutionary Conference 2015. Sept. 24-26, 2015, Poznań, Poland: 76.

SKORACKA A., LEWANDOWSKI M., SZYDŁO W., ALVES M.J., LOPES L.F., KIEDROWICZ A., KUCZYŃSKI L. 2015. Różnorodność genetyczna i ekologiczna w obrębie kompleksu gatunków Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) [Genetic and ecological diversity among species complex of Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea)].  XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 44.

SWOCZYNA T., SADY E., SCHOLLENBERGER M. 2015. Pests and pathogens observed on leaves of Pyrus calleryana urban trees in Warsaw. Book Abstracts of  XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC), Berlin, Germany, Aug. 24 - 27, 2015. IPPC/wprs:  730

TOMCZYK A., ANDRYKA P. 2015. Efektywność dobroczynka swirskii (Amblyseius swirskii A – H) w ograniczaniu liczebności przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na roślinach ogórka traktowanych biostymulatorami. [Effectivenes of swirskii - mite (Amblyseius swirskii A – H in control of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on cucumber plants treated with biostimulants]. 55. Sesja Nauk. IOR-PIB [55th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 12-13, 2015. Streszczenia [Abstracts]: 189 – 190.

Reviews and other articles:

DĄBROWSKI Z.T. 2015. Special report: The integration of disciplines. Pan European Networks: Science & Technology 15: 176 – 178.

IGNATOWICZ S. 2015. Zwalczanie gryzoni w gospodarstwie ogrodniczym [Control of rodents at the horticultural farm]. Sad Nowoczesny (1): 48-51.

IGNATOWICZ S. 2015. Zwalczanie much. Jak chronić bydło przed owadami? [Control of flies. How to protect cattle against the insects?]. AGRObydło  (2): 57-58, 60, 62.

IGNATOWICZ S. 2015. Masz czysty magazyn? [Do you have a clean storehouse?]. Nowoczesna Uprawa (7): 10,12-13.

IGNATOWICZ S., JANCZUKOWICZ K., BUDZYŃSKI Ł. 2015. Fourmidor – doskonały żel na mrówki [Fourmidor – a perfect gel against ants]. Polskie Stow. Prac. DDD (2): 20-21.

IGNATOWICZ S. 2015. Program ochrony budynków zakładu mięsnego przed szkodnikami [Program for protection of meat plant buldings against pests]. Gospodarka Mięsna (7): 26-28.

IGNATOWICZ S. 2015. Szkodniki już mogą być [Pests may already emerge]. Nowoczesna Uprawa (10): 21-23.

IGNATOWICZ S. 2015. Gryzonie Ci nie pomagają [Rodent will not help you]. Nowoczesna Uprawa (11/12): 11-13.

KAROLCZYK S., CHORĄŻY A. 2015. Wciornastki w uprawie truskawki [Thrips in strawberry cultivtion]. Jagodnik 4(22):47-49.

KAROLCZYK S., CHORĄŻY A. 2015. Zmienniki w uprawie truskawki i malin [Lygus bugs in strawberry and raspberry cultivation]. Jagodnik 3(21):47-49.

LEGUTOWSKA H. 2015. Dobra chemia [Good chemistry]. Mój Ogródek (1): 54-55.

LEGUTOWSKA H. 2015. Szkodniki na oliwce [Pests on olive]. Mój Ogródek (1): 56.

LEGUTOWSKA H. 2015. Robaczywe nasiona [Wormy seeds]. Mój Ogródek (1): 57.

LEGUTOWSKA H. 2015. Woda utleniona na choroby [Hydrogen peroxide on diseases]. Mój Ogródek (1): 57.

LEGUTOWSKA H. 2015. Rośliny na myszy [Plants on the mouses]. Mój Ogródek (1): 58.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pająki w domu i ogrodzie [Spiders in the home and garden]. Mój Ogródek (1): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. „Robale w ziemi” [“The worms in the ground”]. Mój Ogródek (2): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Jeżyna nie dojrzała [Unripened blackberry fruits]. Mój Ogródek (2): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Torbiel śliw [Pocket plum]. Mój Ogródek (2): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Wczesnowiosenne opryski [Early spring spraying]. Mój Ogródek (3): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Siatka na kreta [The net on mole]. Mój Ogródek (3): 62.

LEGUTOWSKA H. 2015. Niechciane tramwaje [Unwanted trams]. Mój Ogródek (3): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Robaki w marchwi [Worms in carrot]. Mój Ogródek (3): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Jak zrobić roztwór [How to make a solution] Mój Ogródek (4): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Wodą na szkodniki [Water on pests]. Mój Ogródek (4): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pąki na porzeczce [Buds on currants]. Mój Ogródek (4): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Usychające gałązki wiśni [Withering branches of cherry]. Mój Ogródek (4): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Włóknina na „robaki” [The nonwoven on the " worms”]. Mój Ogródek (4): 62.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Robaki w owocach [Questions and answers. The worms in the fruits]. Mój Ogródek (5): 58.

LEGUTOWSKA H. 2015. Czerwone liście porzeczki [Red leaves of currant]. Mój Ogródek (5): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Majowe bombowce [May bombers]. Mój Ogródek (5): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. 6 sposobów na ślimaki bez skorupki [Six ways to snails without shells]. Mój Ogródek (5): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Ekohotele [Eco hotels]. Mój Ogródek (5): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Dżdżownice [Questions and answers. Earthworms]. Mój Ogródek (6): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Śliwki robaczywki [Questions and answers. Wormy plums]. Mój Ogródek (6): 62.

LEGUTOWSKA H. 2015. Rady na mszyce [Advices on aphids]. Mój Ogródek (6): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Nawożenie naturalne [Questions and answers. Natural fertilization]. Mój Ogródek (7): 58.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Mączniaki prawdziwe [Questions and answers. Powdery mildew]. Mój Ogródek (7): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Rośliny dla szkodników [Questions and answers. Plants for pests]. Mój Ogródek (7): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Postaw diagnozę [Let diagnose it ]Mój Ogródek (8): 58-59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Rdza gruszy [Questions and answers. Pear rust]. Mój Ogródek (8): 62.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Porzeczki bez liści [Questions and answers. Currants without leaves]. Mój Ogródek (8): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Wata na jodle [Questions and answers. Cotton on the fir]. Mój Ogródek (8): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Liście spadły po oprysku [Questions and answers. The leaves fell after spraying]. Mój Ogródek (9): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Czy można je przechować? [Questions and answers. Is it possible to store them?]. Mój Ogródek (9): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Gąsienice na trawniku [Questions and answers. Caterpillars on the lawn]. Mój Ogródek (9): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Zielony grzyb [Questions and answers. The green fungus]. Mój Ogródek (9): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Muszki w doniczce [Questions and answers. Midges in the pot]. Mój Ogródek (10): 56.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Grudki na korzeniach [Questions and answers. Lumps on the roots]. Mój Ogródek (10): 57.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Opryskać liście [Questions and answers. Spray the leaves]. Mój Ogródek (10): 57.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przędziorek sosnowiec [The spruce spider mite]. Mój Ogródek (10): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Późnojesienne opryski [Late autumn spraying]. Mój Ogródek (11): 57.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Szerszenie [Questions and answers. Hornets]. Mój Ogródek (11): 58.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Rady na rdzę [Questions and answers. Suggestions about the rust]. Mój Ogródek (11): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Problemy z papryką [Questions and answers. Problems with peppers]. Mój Ogródek (11): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Księżyc a rośliny [The moon and the plants]. Mój Ogródek (11): 62.

LEGUTOWSKA H. 2015. Rany na pędach [The wounds on the shoots]. Mój Ogródek (12): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Nieproszeni goście [Uninvited guests]. Mój Ogródek (12): 60-61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Tarczki, miseczki, skorupki [Discs, bowls, shells]. Działkowiec (1): 58-59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w styczniu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in January. Plant protection]. Działkowiec (1): 72.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w lutym. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in February. Plant protection]. Działkowiec (2): 72.

LEGUTOWSKA H. 2015. Czym pryskać [What spray]. Działkowiec (3): 67- 69.

LEGUTOWSKA H. 2015. Dar dla pszczół [A gift for the bees]. Działkowiec (3): 74-75.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w marcu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in March, Plant protection]. Działkowiec (3): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Bezpiecznie z chemią [Safely with chemistry]. Działkowiec (4): 64- 65.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w kwietniu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in April. Plant protection]. Działkowiec (4): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w maju. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in May. Plant protection]. Działkowiec (5): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Wrotycz na owady [Tansy on the insects]. Działkowiec 6: 77.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w czerwcu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in June. Plant protection]. Działkowiec (6): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w lipcu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in July]. Działkowiec (7): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Bliżej natury [Closer to nature]. Działkowiec (8): 61-63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w sierpniu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in August. Plant protection]. Działkowiec (8): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015.Uwaga – parzy [Note - it burns]. Działkowiec (9): 78.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy we wrześniu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in September. Plant protection]. Działkowiec (9): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w październiku. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in October. Plant protection]. Działkowiec (10): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Broń na owady [Weapons on the insects]. Działkowiec (11): 66.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w listopadzie. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in November. Plant protection]. Działkowiec (11): 72.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w grudniu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in December. Plant protection]. Działkowiec (12): 70.

LEWANDOWSKI M. 2015. Nowe możliwości zwalczania larw muchówek w uprawie pieczarek [New possibilities of dipteran larvae control in mushroom production]. BPP „Pieczarki”, 43(4): 28-32.

LEWANDOWSKI M. 2015. Biologia i szkodliwość muchówek z rodziny pryszczarkowatych występujących w uprawach grzybów jadalnych [Biology and harmfulness of cecid flies in edible fungi cultivation]. BPP „Pieczarki”, 43(3): 37-41.

LEWANDOWSKI M. 2015. Biologia i szkodliwość zadrowatych związanych z uprawą pieczarek [Biology and harmfulness of Phoridae related to Agaricus cultivation]. BPP „Pieczarki”, 43(2): 42-46.

LEWANDOWSKI M. 2015. Biologia i szkodliwość ziemiórek w uprawach grzybów jadalnych [Biology and harmfulness of sciarids in edible fungi cultivation]. BPP „Pieczarki”, 43(1): 28-33.

SADY E. 2015. Syndrom chorego budynku [The sick building syndrome]. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, 82: 12-15. ISSN1425-6061

SADY E. 2015. Ozon na start [The ozone to start]. http://oxgen.pl/publikacje/10-ozon-na-start-ewa-sady

SADY E. 2015. Ozon kontra bakterie chorobotwórcze w otoczeniu człowieka [The ozone vs. pathogenic bacteria in the human environment].  http://oxgen.pl/publikacje/6-ozon-kontra-bakterie-chorobotworcze-w-otoczeniu-czlowieka

Other activities

TV interview

Sady E. 2015. Udzielnie wywiadu „Komar tygrysi - Krwiopijca z Afryki” [TV interview: The Asian tiger mosquito - Bloodsucker from Africa] (TVN). Data emisji 02.09.2015. http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/tomar-tygrysi-krwiopijca-z-afryki,177640.html

Moovies

KOZŁOWSKI M. „Pancerne relikty puszcz“ [“Armoured relicts of ancient forests” - DVD version] średniometrażowy, dokumentalny film (realizacja) wydanie DVD, Lasy Państwowe

KOZŁOWSKI M 5  krótkich  filmów  dydaktycznych z serii „Garść przykładów ze świata owadów“ [five short didactical films  from series “Examples from insect world”] (www.cyfrowaakademia.pl).