Department of Applied Entomology

Published in 2013

Articles and reports

Boczek J., Lewandowski M. 2013. Owady i roztocze przyczyną schorzeń ludzi i zwierząt domowych [Insects and mites as a cause of illnesses of humans and domestic animals]. Zagad. Doradztwa Roln. 3:111-116.

Boczek J., Kiełkiewicz M., Kaczmarczyk A. 2013. Lotne związki emitowane z roślin zasiedlonych przez fitofagi i ich znaczenie w integrowanej ochronie [Herbivore-induced plant volatiles and their potential role in integrated pest management]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 53 (4): 661-667. 

Boczek J. 2013 Fauna w ściółce i oboirniku oraz jej znaczenie w  procesie chowu zwierząt [Fauna in litter and animal manure and its importance in livestock and poultry rearing]. Zagadn.Doradztwa Roln., 1:98-104

Boczek J. Pruszyński S.2013. Owady w żywieniu człowieka i zwierząt  domowych [Insects in human and house animal diet].  Zagadn. Doradztwa Roln. 2: 98-107.

Borges P.A.V., Reut M., Ponte N.B., Quartau J.A., Fletcher M., Sousa A.B., Pollet M., Soares A.O., MarcelinoJ., Rego C., Cardoso P. 2013.  New records of exotic spiders and insects to the Azores, and new data on recently introduced species. Arquipélago. Life and Marine Sciences 30:57-70

Chorąży A., Kiełkiewicz M., Okraska R., Pawlak E., Rewińska M. 2013. Entomofauna borówki wysokiej na plantacjach w Polsce Centralnej [Highbush blueberry entomofauna in plantations of central Poland]. W: Przyrodnicze uwarunkowania uprawy borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.), red. Krupa T., Wyd. Hortpress, Warszawa, t. IV: 65-72.

Chorąży A. 2013. Drosophila suzukii – jak się przygotować? [Preparing for the arrival of Drosophila suzukii] W: Konferencja Borówkowa 2013: Szanse i zagrożenia red. Podymniak M., Wyd. Hortus Media, Kraków: 52-59     

Dąbrowski Z.T. 2013. The cream of the crop. Growing knowledge in plant health. International Innovation. Disseminating science, research and technology. October 2013: 67-69.

Ignatowicz S. 2013. Zwalczanie owadów w drewnie budowli za pomocą mikrofali [Control of insects in construction wood using microwaves]. W: „Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną” [Protection of buildings against moisture and biological corrosion].. Praca zbiorowa pod red. W. Skowrońskiego, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Monografia nr 9: 124-126.

Legutowska H., Szymona J., Wiland J. 2013. Kalendarz biodynamiczny 2014 [Biodynamic calendar 2014]. Wyd. Działkowiec: 79 pp.

Lux S.A. 2013. PESTonFARM - stochastic model of on-farm insect behaviour and their response to IPM interventions. J. Appl. Entomol. 10.1111/jen.12083.   

Michalska K., Studnicki M. 2013. The effect of the presence of quiescent female nymphs, males and their spermatophores on spermatophore placement in two species of eriophyoid mites. Exp. Appl. Acarol. 60: 433-444.       

Pruszyński S., Dąbrowski  Z. T., Hurej M., Nawrot J., Olszak R. W. 2012. Naukowe i praktyczne podstawy zwalczania szkodników w integrowanej ochronie roślin [Scientific and practical basis of pests control in Integrated Pest Management]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 52 (4): 843 – 848.

Szafranek P., Lewandowski M., Kozak M. 2013. Prey preference and life tables of the predatory mite Parasitus bituberosus (Acari: Parasitidae) when offered various prey combinations. Exp. Appl. Acarol. 61: 53–67.  

Szlendak E. 2013. Kleszcze (Acari: Ixodida) występujace w Polsce - jako wektory chorób [Ticks (Acari: Ixodida) occurring in Poland – as vectors of diseases]. W: Buczek A., Błaszak Cz, [eds]”. Stawonogi. Aspekty medyczne i weterynaryjne [Arthropods. The medical and veterinary aspects]. Wyd. KOLIBER: 187-205

Tomczyk A. Rudzińska D., Kowara M. 2013.  Harmfulness of Tetranychus urticae Koch and Frankliniella occidentalis Pergande for greenhouse cucumber treated with biostimulants. In: Plant Functioning under environmental stress  eds. Grzesiak M.T., Rzepka A., Hura T., Grzesiak S. Cracow. 165-174.

WróblewskaJ.,TomczykA., CichockaE. 2013. Zasiedlanie porzeczki czarnej i borówki wysokiej przez mszyce [Settling of blackcurrant and high bush blueberry by Aphids Post.Ochr.Roślin/Prog. Pl. Prot./53 (4): 725-728

Tomczyk A., Wróblewska J. 2013. Wpływ równoczesnego żerowania różnych gatunków mszyc na intensywność fotosyntezy porzeczki czarnej i borówki wysokiej [The influence of simultaneous feeding of different species of aphids on photosynthesis intensity of blackcurrant and high bush blueberry]. Post.Ochr.Roślin/Prog. Pl. Prot./53 (4): 721-724

Tomczyk A. 2013. Biostimulants as inducers of defence reactions. Bulletin OILB-SROP  vol. 89: 459-462

Wnuk A. 2013. Neurobiologiczne korelaty rozwoju behawioralnego robotnic owadów społecznych [Neurobiological correlates of behavioural development of social insect workers]. Kosmos 62 (4): 513-523.

Ignatowicz S. 2013. Jak wykryć występowanie gryzoni w obiekcie drobiarskim i wokół niego? [How to detect of rodent activity in a poultry house and nearby]. Polskie Drobiarstwo, (11): 46-49.

Ignatowicz S. 2013. Mole spożywcze w magazynie [Meal mohs in store-house]. Nowoczesna Uprawa, (11): 44-46.

Ignatowicz S. 2013. Niebezpieczne gryzonie, niebezpieczne rodentycydy [Dangerous rodents, dangerous rodenticides]. Bydło, (10): 64-69.

Ignatowicz S. 2013. Koniecznie zwalczać wołki [Weevils must be controlled]. Nowoczesna Uprawa, (10): 47-49.

Ignatowicz S. 2013. Szkodniki w sklepach spożywczych: sanitarne, gospodarcze, dokuczliwe i kąśliwe [Pests in grocery shops of sanitary, economical importance, annoying and biting]. Biul. Stow. Prac. DDD, 3 (42): 13-15.

Ignatowicz S. 2013. Dokuczliwe owady [Annoying insects]. Trzoda Chlewna, (7): 67-70.

Ignatowicz S. 2013. Nie zawlec szkodników do magazynu [Try to no contaminate the store house with pests]. Nowoczesna Uprawa, (7): 24-27.

Ignatowicz S.. 2013. Zwalczanie gryzoni w pomieszczeniach gospodarskich [Control of rodents in premises with livestock]. Informator sadowniczy, (6): 11-12.

Ignatowicz S. 2013. Zwalczanie much w okresie wiosenno-letnim [Control of flies during spring and summer]. Bydło, (5): 56-63.

Ignatowicz S. 2013. Zwalczanie much w chlewni [Control of flies in pigpens]. Trzoda Chlewna, (5): 80-86.

Ignatowicz S. 2013. Przygotuj magazyn [Storehouse must be prepared]. Nowoczesna Uprawa, 5 (79): 69-71.

Ignatowicz S. 2013. HACCP – system zapobiegania zwalczaniu i rozprzestrzenianiu się ptaszyńca kurzego w kurnikach [HACCP - the system that prevents controlling and distribution of the red chicken mite in henhouses]. Polskie Drobiarstwo, (1/13): 53-56.

Ignatowicz S. 2013. Program zabezpieczenia sklepów przed szkodnikami – W trosce o konsumenta [Program preventing the grocery shops against some pests - For consument care]. Biul. Stow. Prac. DDD, 1 (72): 13-15.

Ignatowicz S. 2013. Szkodliwe ptaki i metody ich oddalania od budynków zakładu produkcyjnego [Noxious birds and methods used to defeat them from buildings of food plants]. Rzeźnik Polski, 3 (164): 42-45.

Ignatowicz S. 2013. Ozon, jego właściwości i możliwości zastosowania w zabiegach dezodoryzacji i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich i nie tylko [Ozone, its characteristics and possibilities of using it in deodorisation and decontamination of premises with livestock, and not only]. Polskie Drobiarstwo,  (3): 32-35.

Ignatowicz S. 2013. Poznaj wroga – rodzaje szkodników spożywczych [Know your enemy - groups of food pests]. Poradnik handlowca, (2/240):  60-61.

Ignatowicz S. 2012/2013. Ozon,  jego właściwości i możliwości zastosowania w zabiegach dezodoryzacji i dezynfekcji [Ozone, its characteristics and possibilities of using it in deodorisation and decontamination]. Firma Sprzątająca, (20): 36-39.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w styczniu, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in January, Plant protection ]. Działkowiec 1: 71.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w lutym, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in February, Plant protection]. Działkowiec 2: 71.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w marcu, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in March, Plant protection]. Działkowiec 3: 79.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w kwietniu, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in April, Plant protection]. Działkowiec 4: 79.

LEGUTOWSKA H., 2013. Nicienie [Nematodes]. Działkowiec 5: 68.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w maju, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in May, Plant protection]. Działkowiec 5: 79.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w czerwcu, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in June, Plant protection]. Działkowiec 6: 79.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w lipcu, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in July, Plant Protection]. Działkowiec 7: 79.

LEGUTOWSKA H., 2013. Nawozy zielone [Green manures]. Działkowiec 8: 72-73.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w sierpniu, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in August, Plant protection]. Działkowiec 8: 79.

LEGUTOWSKA H., 2013. Problemy z gryzoniami [Problems with rodents]. Działkowiec 9: 75.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy we wrześniu, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in September, Plant protection]. Działkowiec 9: 79.

LEGUTOWSKA H., 2013. Nie na kompost Do not compost]. Działkowiec 10: 62 - 63.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w październiku, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in October, Plant protection]. Działkowiec: 10: 71.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w listopadzie, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in November, Plant protecion ]. Działkowiec 11: 71.

LEGUTOWSKA H., 2013. Szkodniki doniczkowych [Pests of houseplants]. Działkowiec 12: 60 - 61.

LEGUTOWSKA H., 2013. Przypominamy, radzimy w grudniu, Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in December, Plant protection]. Działkowiec 12: 69.

Lewandowski M. 2013. Zmiany w terminarzu ochrony pieczarki dotyczące zwalczania szkodników [Changes in recommendations concerning pests control]. Biul. Prod. Piecz. "Pieczarki" 1: 44-46.

Lewandowski M. 2013. Metody biochemiczne w integrowanej metodzie ochrony pieczarek przed szkodnikami [Biochemical methods in integrated mushroom protection against pests]. Biul. Prod. Piecz. "Pieczarki" 2: 48-52.

Lewandowski M. 2013. Szkodniki zasiedlające pieczarkarnie [Pests on mushroom farms]. Biul. Prod. Piecz. "Pieczarki" 3: 42-48.

Lewandowski M. 2013. Zwalczanie szkodników [Pest control]. Biul. Prod. Piecz. "Pieczarki" 4: 34-37.

Abstracts

Boczek J., Kiełkiewicz M., Kaczmarczyk A. 2013. Lotne związki emitowane z roślin zasiedlonych przez fitofagi i ich znaczenie w integrowanej ochronie [Herbivore-induced plant volatiles and their potential role in integrated pest management]. 53. Sesja Nauk. IOR –PBI [53th Sci. Conf. IOR – PBI] Poznań, Poland, Feb. 7-8, 2013. Streszczenia [Abstracts]: 62-63.

Chorąży A., Kropczyńska-Linkiewicz D. 2013. Analiza ryzyka dla środowiska wprowadzenia obcego w Polsce gatunku drapieżnego roztocza Amblydromalus limonicus (Garman & McGregor) [Analysis of environmental risk of introduction exotic for Poland predatory mite species Amblydromalus limonicus (Garman & McGregor)]. Mat. Konf. XXXIII Symp. Akarologiczne, Małkocin, Poland,  Oct. 2-5, 2013: 16-17.

Chorąży A. 2013. Organizmy pożyteczne w sadach [Natural enemies in orchards]. Spotkanie sadownicze „Majówka z Bayerem”, Kurczowa Wieś, Poland, May 19, 2013. [brak abstraktu]

Chorąży A. 2013. Drapieżne roztocze w walce z przędziorkami w uprawach sadowniczych [Phytoseiids as predators of spidermites on fruit crops]. Spotkanie ochrony roślin sadowniczych, Lubawa, Poland March 25, 2013. [brak abstraktu]

Chorąży A. 2013. Drosophila suzukii – jak się przygotować? [Preparing for the arrival of Drosophila suzukii] Konferencja borówkowa „Szanse i zagrożenia”, Michałowice – Warszawa, Poland, March 15, 2013. [zamiast abstraktu – rozdział w monografii]

Chorąży A. 2013. Drapieżne roztocze w walce z przędziorkami w uprawie truskawki [Phytoseiids as predators of spidermites on strawberry]. Konferencja „Nowoczesna uprawa truskawek na wzór hiszpański”, Mszczonów, Poland, March 1, 2013. [brak abstraktu]

Chorąży A., Garnis J., Kropczyńska D. 2013. Drapieżne roztocze w uprawie truskawek: występowanie, efektywność w ograniczaniu przędziorków oraz wpływ chemicznych środków ochrony na ich liczebność [Predatory mites in strawberry crop: occurrence, effectiveness in reducing spidermites and impact of pesticides on their abundance]. Integrowana ochrona roślin – standardem od 2014 roku: LVI Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Feb.14-15, 2013, Centrum Kongresowe Ossa k. Białej Rawskiej, Materiały: 146-149.

Chorąży A., Pawliński D. 2013. Biologiczna ochrona upraw roślin ozdobnych pod osłonami w Polsce [Biological control in greenhouse ornamental crops in Poland]. Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej, red. Rabiza-Świder J. i Skutnik E., Wyd. KRO, Warszawa: 159.

Czapla A., Żmijewska E., Kiełkiewicz M. 2013. Transfer of Cry protein from Bt-maize to non-target primary and secondary consumers - a case study from Poland. 6th EIGMO meeting, IOBC-WPRS Working Group ‘GMOs in Integrated Plant Production’ June 3-5, 2013, Julius Kühn-Institut, Berlin-Dahlem, Germany. Workshop program and abstracts: 43.

Czapla A., Kiełkiewicz M. 2013. Defensive ability of transgenic maize against rose-grain aphid (Metopolophium dirhodum Walker) feeding. 6th EIGMO meeting, IOBC-WPRS Working Group ‘GMOs in Integrated Plant Production’ June 3-5, 2013, Julius Kühn-Institut, Berlin-Dahlem, Germany. Workshop program and abstracts: 44.

Czapla A., Grudkowska M., Miazek A., Kiełkiewicz M., Zagdańska B. 2013. Maize antioxidant protective potential under soil drought, two-spotted spider mite feeding and the combination of both stresses. Induced resistance in plants against insect and diseases. 6th meeting of the IOBC-WPRS Working Group ‘Induced resistance in plants against insects and diseases: leaping from success in the lab to success in the field’. June 10-13, 2013, Avignon, France.  IOBC-WPRS Bulletin 89: 103-104.

Czapla A., Grudkowska M., Miazek A., Zagdańska B., Kiełkiewicz M. 2013. Antioxidant defence in maize cultivars triggered by the two-spotted spider mite attack and soil drought – a comparative study. 11th International POG Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants, July  17-19, 2013, Warsaw, Poland. BioTechnologia 94(2): 169.

Dąbrowski Z. T., Hurej M.,  Nowacki J.,. Łykowski W., Borkowska M. 2013. Wzbogacanie różnorodności biologicznej agrocenoz poprzez wysiewanie gatunków roślin kwitnących [Enhacement of agrocenosis biodiversity by sowing flowering plant species]. 53 Sesja Nauk. IOR-PIB [53 Sci. Conf. IOR-PIB] Poznań, Poland, Febr.7-8, 2013. Streszczenia [Abstracts]: 39 – 40.

Dąbrowski Z. T., Bereś P., Twardowski J., Hurej  M., Klukowski Z., Warzecha R., Sowa S. 2013. Możliwości i konsekwencje uprawy zmodyfikownych genetycznie odmian kukurydzy odpornych na szkodniki [Possibilities and consequences of growing  genetically modified maize cultivars resistant to pests] 53 Sesja Nauk. IOR-PIB [53 Sci. Conf. IOR-PIB] Poznań, Poland, Febr.7-8, 2013. Streszczenia [Abstracts]: 68 – 69.

Dąbrowski Z. T.,  Hurej M., Kropczyńska-Linkiewicz D., Łagowska B., Mańka M.,  Markiewicz I., Rzeźnicki R., Wiech K., Wolny S. 2013. Zmiany w programach nauczania ochrony roślin w perspektywie wdrażania Dyrektywy 2009/128/WE [Changes in the education programmes resulting from the Directive 2009/128/EC implementation]. 53 Sesja Nauk. IOR-PIB [53 Sci. Conf. IOR-PIB] Poznań, Poland, Febr.7-8, 2013. Streszczenia [Abstracts]: 59 – 60.

Dąbrowski Z. T.,  Bereś P, TwardowskiJ.P., Grabowski M., HurejM., Klukowski  Z. , WarzechaR.,  Sowa  S. 2013. Eight years field and laboratory experiments on the impact of MON 810 maize on some arthropod species in Poland. 5th Meeting on Ecological Impact of Genetically Modified Organisms (EIGMO), IOBC/WPRS Working Group – GMOs in Integrated Plant Protection, June 3-5, 2013, Berlin, Germany: 25-26.

Druciarek T., Lewandowski M., Kozak M. 2013.Szpeciele (Acari: Eriophyoidea), jako szkodniki róż [Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea), as a pest of roses]. Mat. Konf. XXXIII Symp. Akarologiczne, Małkocin, Poland,  Oct. 2-5, 2013: 19.

Druciarek T., Lewandowski M., Kozak M. 2013. Parametry demograficzne oraz wpływ zaplemnienia na długość życia i płodność samic Phyllocoptes adalius Keifer (Acari: Eriophyoidea) [Demographic parameters of Phyllocoptes adalius Keifer (Acari: Eriophyoidea) and influence of insemination on female fecundity and longevity]. Mat. Konf. XXXIII Symp. Akarologiczne, Małkocin, Poland,  Oct. 2-5, 2013: 20.                 

Gazda P., Szlendak E. 2013. Możliwości zasiedlania wybranych produktów spożywczych zaliczanych do żywności funkcjonalnej (FOSHU) przez rozkruszka mącznego Acarus siro [An evaluation of possible colonization by the flour mite Acarus siro L. on selected FOSHU products].Mat. Konf. XXXIII Symp. Akarologiczne, Małkocin, Poland,  Oct. 2-5, 2013: 24

Grabowski M., Dąbrowski Z.T. 2013. Comparison of the Cry 1 Ab uptake by predatory carabid beetles under field choice and laboratory non-choice conditions (Coleoptera: Carabidae). 5th Meeting on Ecological Impact of Genetically Modified Organisms (EIGMO), IOBC/WPRS Working Group – GMOs in Integrated Plant Protection,3-5 June 2013, Berlin. 38-39.

Godzina-Sawczuk M., Karolczyk S., Kiełkiewicz M. 2013. Mi-tomato responses to the two-spotted spider mite attack.  11th International POG Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants.  July 17-19, 2013, Warsaw, Poland. BioTechnologia 94(2): 175

Ignatowicz S.,  Lewandowski M. 2013. Szkodniki pieczarki i ich zwalczanie [Pest of mushrooms and their control]. Konf. Nauk. KOR PAN „Aktualne problemy w ochronie grzybów uprawnych przed chorobami i szkodnikami”. Abstrakty: 9.

Ignatowicz S. 2013. Pułapki pomocne w wykrywaniu Drosophila spp [Usefull traps for detection of Drosophila spp.]. Integrowana ochrona roślin – standardem od 2014 roku: LVI Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Feb.14-15, 2012, Centrum Kongresowe Ossa k. Białej Rawskiej: Materiały: 139-141.

Kaczmarczyk A., Kiełkiewicz M., Kowalczyk K., Gajc- Wolska J. 2013. Tomato plant performance and protection against herbivorous pests in response to laminarin – first year study.  International Mini-Symposium Quality of fresh produce, herbs and vegetables – from field to fork, Sept. 18-19, 2013 Warsaw, Poland. Book of Abstracts: 50.

Karolczyk S., Metera A., Kiełkiewicz M., Kowalczyk K., Gajc-Wolska J. 2013. Tomato physiological status and protection against herbivorous pests in response to laminarin – second year study. International Mini-Symposium Quality of fresh produce, herbs and vegetables – from field to fork, Sept.18-19, 2013 Warsaw, Poland. Book of Abstracts: 51.

Karolczyk S., Kiełkiewicz M., Metera A.,  Kowalczyk K., Gajc-Wolska J. 2013. Ocena zastosowania laminaryny do poprawy kondycji pomidora szklarniowego i wzmocnienia odporności na przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch). [Assessment of laminarin as stimulator of tomato plant fitness and defence against pests]. Materiały konferencyjne. Mat. Konf. XXXIII Symp. Akarologiczne, Małkocin, Poland,  Oct. 2-5, 2013: 28.

Kuczyński L., Kiedrowicz K., Gołębiewska M., Szydło W., Lewandowski M., Skoracka A. 2013. Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności - założenia metodyczne [Spatial distribution of Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) biotypes differing in their host specificity and invasive potential - methodology]. Mat. Konf. XXXIII Symp. Akarologiczne, Małkocin, Poland,  Oct. 2-5, 2013:  29.

Lewandowski M. 2013. „Mucha=Sucha” – biologia, monitoring i zwalczanie muchówek [Biology, monitoring and control of fly in mushroom houses]. Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki", 1:44-46. Materiały z konferencji „Pieczarkalia” XIII Łosickie Święto Pieczarki. Łosice, Poland, Sept. 26-27, 2013: 22-24.

Lux S.A. 2013. Stochastic model of on-farm behaviour of the cherry fruit fly, R. cerasi,  under the challenge of IPM. Workshop: WG3-COST (FA1104), “Advances and prospects on monitoring and modelling of Drosophila suzukii in Europe”. Wadenswil, Switzerland, March 26-27, 2013 (invited lecture). Book of Abstracts: 17.   https://www.bordeaux.inra.fr/cherry/index.html

Lux S.A. 2013. Stochastic model of on-farm behaviour of the cherry fruit fly, R. cerasi, under the challenge of IPM. Conference: Future IPM in Europe, Riva del Garda, Italy, 19-21, March 2013, In: Book of abstracts: 81 http://futureipm.eu 

Papakul J., Górczak M., Lewandowski M. 2013. Parametry demograficzne populacji Aculops lycopersici (Acari: Eriophyoidea), szkodnika roślin psiankowatych [Demographic parameters of Aculops lycopersici (Acari: Eriophyoidea),  pest of solanaceae plants]. Mat. Konf. XXXIII Symp. Akarologiczne, Małkocin, Poland,  Oct. 2-5, 2013:  41.

Puchalska E. 2013. Różnorodność gatunkowa Phytoseiidae zasiedlających świerk pospolity (Picea abies L.) rosnący w ekosystemach leśnych i parkowych oraz jego odmiany uprawiane w szkółkach roślin ozdobnych [Occurrence of Phytoseiidae (Mesostigmata) on Norway spruce (Picea abies (L.)) and its cultivars grown in ornamental plant nurseries]. Mat. Konf. XXXIII Symp. Akarologiczne, Małkocin, Poland,  Oct. 2-5, 2013: 44.

SADY E., MATUSZCZAK M., PĘDZICH M., LEGUTOWSKA H., 2013. Ocena występowania szkodników na wybranych odmianach róż w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie [Evaluation of the pest appearance on the selected varietes of roses at Powsin Botanical Garden]. Sesja Nauk. Instytutu Ochrony Roślin P I B [53nd Sci. Conf.of Plant Protection Institute], Poznań, Poland, Feb. 7-8, 2013: Streszczenia [Abstracts]: 142.

Szlendak E. 2013. Kleszcze (Acari: Ixodida) występujace w Polsce - jako wektory chorób [Ticks (Acari: Ixodida) occurring in Poland – as vectors of diseases]. W: Buczek A., Błaszak Cz, [eds]”. W: Buczek A., Błaszak Cz, [eds]”. XV Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite- znaczenie medyczne i sanitarne” [The 15th International Symposium „Parasitic and allergic arthropods - medical and sanitary significance”]. Kazimierz Dolny, Poland, June 3-5, 2013; Wyd. KOLIBER: 86

Szworst-Łupina D., Kiełkiewicz M., Zagnańska B.  2013. Are carbonylated proteins involved in plant - mite-pest interactions? 11th International POG Conf. on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants.  July 17-19, 2013, Warsaw, Poland, BioTechnologia 94(2): 196.

Tomczyk A., Wróblewska J. 2013. Wpływ równoczesnego żerowania różnych gatunków mszyc na intensywność fotosyntezy porzeczki czarnej i borówki wysokiej [The influence of simultaneous feeding of different species of aphids on photosynthesis intensity of blackcurrant and high bush blueberry]. 53 Sesja Nauk. IOR –PBI [53th Sci. Conf. IOR – PBI] Poznań, Poland, Feb. 7-8, 2013. Streszczenia [Abstracts]: 119

WróblewskaJ.,TomczykA., CichockaE. 2013. Zasiedlanie porzeczki czarnej i borówki wysokiej przez mszyce [Settling of blackcurrant and high bush blueberry by Aphids].  53 Sesja Nauk. IOR –PBI [53th Sci. Conf. IOR – PBI] Poznań, Poland, Feb. 7-8, 2013. Streszczenia [Abstracts]: 120

Tomczyk A., Kowara M., Rudzińska D. 2013. The tolerance  of  cucumber plants treated with selected  biostimulants to the injury caused by western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande). International Mini-Symposium Quality of fresh produce, herbs and vegetables – from field to fork, Warsaw. Book of Abstracts p. 64

Tomczyk A., Andryka P. 2013. Biological control of selected pests with Amlyseius swirskii A.-H. on cucumber treated with biostimulants. International Mini-Symposium Quality of fresh produce, herbs and vegetables – from field to fork, Warsaw. Book of Abstracts p. 65

Tomczyk A., Czajkowska M., Elkner J. 2013. Wpływ żerowania przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na biologię, rozwój i zachowanie wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande) na roślinach ogórka traktowanych biostymulatorami.[Influence of two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch) on biology, development and behaviour of western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) on cucumber plants treated with biostimulants]. ( Mat. Konf. XXXIII Symp. Akarologiczne, Małkocin, Poland,  Oct. 2-5, 2013: 54

Tomczyk A. Żebrowska P., Andryka P.2013. Zachowanie i skuteczność Amblyseius swirskii A.-H. w ograniczaniu populacji przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) i wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande) na roślinach ogórka traktowanych biostymulatorami. [Behaviour and efficacy of Amblyseius swirskii A.-H. in reduction of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) and western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) populations on cucumber plants treated with biostimulants].  Mat. Konf. XXXIII Symp. Akarologiczne, Małkocin, Poland,  Oct. 2-5, 2013: 55

Tomczyk A. 2013. The effect of Tetranychus urticae Koch on total phenol content and activity of polyphenoloxidase and peroxidase in cucumber plants treated with selected resistance inducers and biostimulators. Bulletin OILB-SROP  vol. 88, 222.