Department of Applied Entomology

Published in 2010

Books and Chapters of Monograph


BOCZEK J., BUCZEK A. 2010. Rola symbiontów w życiu stawonogów [The role of the symbiotic microorganisms in arthropods]. In: A.Buczek, C.Błaszak (eds) Stawonogi. Ekol. i Patoll. aspekty układu pasożyt-żywiciel. Wyd. AKAPIT, Lublin: 85-94.

BOCZEK J., BŁASZAK C. 2010. Systemy obronne u stawonogów [Defence systems in arthropods]. In: A.Buczek, C.Błaszak (eds) Stawonogi. Ekol. i Patoll. aspekty układu pasożyt-żywiciel. Wyd. AKAPIT, Lublin: 95-106.

LEGUTOWSKA H., SZYMONA J., WILAND J. 2010. Kalendarz biodynamiczny 2011 [Biodynamic calendar 2011]. Wyd. Działkowiec: 79 pp.

NAWROT J., DĄBROWSKI Z.T. 2010. Znaczenie sesji naukowych Instytutu Ochrony Roślin w rozwoju entomologii [The significance of scientific sessions of Plant Protection Institute in the progress of entomology] In:50 lat Sesji Naukowych IOR (1961-2010), Instytut Ochrony Roślin-PIB, Poznań 2010: 412-51.

WOŹNIAK K., DĄBROWSKI Z.T. 2010. Wpływ preparatu Carpovirusine Super SC i feromonu Ecodian na występowanie wrogów naturalnych szkodników sadów jabłoniowych [Effect of Carpovirusine Super S.C. bio-insecticide and Ecodian pheromone on abundance of natural enemies in apple orchards]. s.97-101. W: „Ochrona upraw sadowniczych w świetle nowych wymagań UE”, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka & Bayer ScropScience, 195 ss.

Articles and reports


CASTAGNOLI M., LEWANDOWSKI M., ŁABANOWSKI G.S., SIMONI S., SOIKA G.M. 2010. An insight into some relevant aspects concerning eriophyoid mites inhabiting forests, ornamental trees and shrubs. Exp.Appl.Acarol 51:169-189 (DOI 10.1007/s10493-009-9313-8).

CZAPLA A., SWIĄTEK M., KIEŁKIEWICZ M. 2010. Analiza zmian w stanie uwodnienia liści kukurydzy poddanych suszy i żerowaniu przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) [Changes in water status of maize leaves influence by drought and two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) feeding]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 50(2): 578-584.

DĄBROWSKI Z.T 2010. Wzbogacenie opory środowiska jako kierunek rozwoju metod biologicznych [Enhancement of ecological resistance leading to the development of biological control]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 50 (3): 1044-1052.

DĄBROWSKI Z.T, MAJEWSKI M. 2010. Stan wiedzy i stosowanych praktyk ochrony roślin przez różne grupy producentów a wymagania integrowanej ochrony roślin – czy nastąpiły zmiany w ostatnich 5 latach ? [Status of knowledge and practices of plant protection by various groups of farmers and requirements of Integrated Pest Management – have changes taken place during the last five years ?]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 50 (3): 1143-1152.

DĄBROWSKI Z.T., GARNIS J. 2009. Znaczenie funkcjonalnej bioróżnorodności w ochronie upraw ogrodniczych przed szkodnikami – stan badań w UE. [Importance of functional biodiversity in pest management of horticultural crops: Research advances in the EU]. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 539 (Ogrodnictwo Jutra – Wyzwania i Zagrożenia): 117-126

DĄBROWSKI Z.T., KLUKOWSKI Z., HUREJ M. 2009. Porównanie metod oceny wpływu roślin zmodyfikowanych genetycznie na układy troficzne w warunkach polowych [Evaluation of methods on the GM plants’ effect on trophic relations under field conditions]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 49 (3): 1135-1144.

DĄBROWSKI Z.T., WYSOCKI C. 2009. Potrzeba działań interdyscyplinarnych w ocenie znaczenia użytków ekologicznych i infrastruktury ekologicznej dla proekologicznej ochrony roślin [Needs for interdisciplinary studies on the importance of ecological areas and infrastructures]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 49 (3): 973-981.

GARNIS J., CHORĄŻY A., KROPCZYŃSKA-LINKIEWICZ D. 2010. Możliwości łącznego wykorzystania obcego i rodzimego gatunku drapieżnego roztocza w ochronie truskawek przed przędziorkiem chmielowcem [The possibility of use foreign and native predatory mite species in strawberry protection from two spotted spidermite] In: 53 Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych pt. „Ochrona upraw sadowniczych w świetle nowych wymogów UE”, Ossa, Feb. 25 –26, 2010: 144-149.

GARNIS J., SIKORSKI P., CHORĄŻY A.. 2010. Wykorzystanie modelu dyspersji w ocenie biologicznej efektywności drapieżnych roztoczy (Phytoseiidae) [Use of model dispersion in the assessment of biological effectiveness of predatory mites (Phytoseiidae)]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 50 (3): 1472-1477.

GODZINA M., STANIASZEK M., KIEŁKIEWICZ M. 2010. Relevance of the Mi23 Marker and the Potato Aphid Biology as Indicators of Tomato Plant (Solanum lycopersicum L.) Resistance to Some Pests. Veget. Crops Res. Bull. 72: 25-33.

GODZINA M., KIEŁKIEWICZ M., SZYMCZYKIEWICZ K. 2010. Tomato carrying Mi-1.2 gene as a host-plant to the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch): results of laboratory evaluation. Veget. Crops Res. Bull. 72: 15-24.

GRABCZYŃSKA E., KIEŁKIEWICZ M. 2010. Warzywa transgeniczne o zwiększonej odporności na szkodniki [Pest-resistant transgenic vegetables]. Post. Nauk Roln. 2: 105-119.

IGNATOWICZ S., OLEJARSKI P., OBOZA S. 2010. Reaction of Polish industry to reduction of pesticides suitable for stored product protection. Julius-Kühn-Archiv, 429: 80-85.

KIEŁKIEWICZ M., CZARNECKA M., ORZECHOWSKI S., SZWACKA M. 2009. The role of thaumatin II in cucumber resistance against Tetranychus urticae Koch: laboratory and greenhouse evaluation. Biological Lett. 46: 77-88.

KIEŁKIEWICZ M., GODZINA M., CZAPLA A. 2010. Aktywacja mechanizmów obronnych roślin przez szkodniki [Activation of plant defence mechanisms against pests]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 50(2): 885-896.

KIEŁKIEWICZ M., GODZINA M., CZAPLA A. 2010. Znaczenie białek w mechanizmach obronnych roślin przed szkodnikami [Defence-related proteins in plant defence against pests]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 50(2): 897-901.

KOZAK M., LEWANDOWSKI M. 2010. Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) on coniferous trees: is the occurrence of one species associated with the other? Exp.Appl.Acarol 50:115-122 (DOI 10.1007/s10493-009-9291-x).

ŁABANOWSKA-BURY D., DĄBROWSKI Z.T., EYRE M.D., LEIFERT C., WHITE R. 2009. Znaczenie roślinności w otoczeniu upraw warzywnych w ochronie przed szkodnikami [The importance of field surrounding flora in protection of vegetable crops against pests]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 49 (3): 1066-1073.

OLEJARSKI P., IGNATOWICZ S. 2010. Konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów Unii Europejskiej dla ochrony zmagazynowanych zbóż [Consequences of new European Union legislations for stored grain protection]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 50(2): 547-554

OLEJARSKI P., IGNATOWICZ S. 2010.Szkodniki magazynowe w produktach spożywczych [Warehouse pests in food products]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 50(2): 600-604

PETANOVIĆ R., KIEŁKIEWICZ M. 2010. Plant-eriophyoid mite interactions: cellular biochemistry and metabolic responses induced in mite-injured plant. Part I. Exp.Appl.Acarol. 51: 61-80.

REUT M., COWELL B., PSZCZOLKOWSKI M. 2010. Traps baited with isopropanol attract the American Carrion Beetle, Necrophila americana (L.) (Coleoptera: Silphidae) The Coleopterists Bulletin 64(3): 230-234

TOMCZYK A. 2009. Changes in free amino acids induced in cucumber plants by spider mites and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) Bull. OILB srop. Vol. 44: 101 - 104.

TOMCZYK A. 2009. Changes in phenolic acids of cucumber, induced by plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) in relation to infestation with spider mites. Bull. OILB srop. vol. 44: 105 - 108.

TOMCZYK A., KROPCZYŃSKA-LINKIEWICZ D. 2010. Efektywność drapieżnych roztoczy na roślinach ogórka traktowanych induktorami odporności roślin i biostymulatorami. [Effectiveness of predatory mites on cucumber plants treated with inducers of plant resistance and biostimulators]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 50 (1): 361-364.

Reviews and other publication

LEGUTOWSKA H., 2010. Ekologia na działce [Ecology on the ellotment]. Praca zbiorowa pod redakcją E. Kondrackiego, Polski Związek Działkowców Krajowa Rada, Informator instruktora: 76-84.

LEGUTOWSKA H., 2010. Jak postępować z odpadami na działkach [How to progress with the waste on the allotments]. Praca zbiorowa pod redakcją E. Kondrackiego, Polski Związek Działkowców Krajowa Rada, Informator instruktora: 89-92.

LEGUTOWSKA H., 2010. Pokrzywa – nieważne, że parzy [Nettle – unimportant, that brewing]. Działkowiec 2: 37.

LEGUTOWSKA H., 2010. Doceńmy dżdżownice [Appreciate earthworms]. Działkowiec 3: 65.

LEGUTOWSKA H., 2010. Zioła kontra szkodniki [Herbs contra pests]. Działkowiec 4: 68.

LEGUTOWSKA H., 2010. Sposoby na mniszka [Ways on the Common Dandelion]. Działkowiec 5: 26.

LEWANDOWSKI M. 2010. Komentarz do terminarza ochrony pieczarki na lata 2010-2011 [Remarks to recommendations]. Biul. Prod. Piecz. "Pieczarki". 2:11-13.

LEWANDOWSKI M. 2010. Sposoby ograniczanie liczebności szkodników w uprawach grzybów jadalnych [Methods of pest reduction in edible fungi]. Biul. Prod. Piecz. "Pieczarki". 4, 26-31.

LEWANDOWSKI M. 2010. Zwalczanie szkodników w uprawach pieczarek [Pests control in mushroom growing]. Biul. Prod. Piecz. "Pieczarki". 3: 30-33.

LEWANDOWSKI M., MASZKIEWICZ J., SZUMIGAJ-TARNOWSKA J., SZYMAŃSKI J. 2010. Terminarz ochrony pieczarki na lata 2010-2011 [Recommendations for mushroom protection]. Biul. Prod. Piecz. "Pieczarki". 2:14-23.

LEWANDOWSKI M., SZAFRANEK P. 2010. Szkodliwość roztoczy w pieczarkarniach [Harmfulness of mites in mushroom crop]. Biul. Prod. Piecz. "Pieczarki". 1: 30-35.

ZWOLIŃSKA N., LEGUTOWSKA H., 2010. Niszczyk zjadliwy [Stem and bulb nematode]. Owoce Warzywa Kwiaty 1: 31.

Abstracts


DĄBROWSKI Z.T. 2010. Wzbogacenie oporu środowiska jako kierunek rozwoju metod biologicznych [Enhacement of ecological resistance leading to the development of biological control]. 50. Sesja Nauk. Instytutu Ochrony Roślin P I B [50th Sci. Conf.of Plant Protection Institute], Poznań, Poland, Feb. 4-5, 2010: Streszczenia [Abstracts]. 52-53

DĄBROWSKI Z.T., KLUKOWSKI Z., GRABOWSKI M. 2010. An attempt to select Key Risk Indicators (KRI) to monitor and assess GM crops impact on NTO on a regional basis: The case studies on carabids. 4th Workshop on “Post Market Environmental Monitoring of Genetically Modified Plants: Challenges for PMEM – multiple/stacked events and long term effects”, Quedinburg, 3-4 May 2010: 1. Abstracts – Poster.

DĄBROWSKI Z.T., MAJEWSKI M. 2010. Stan wiedzy i stosowanych Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 4-5 luty 2010: 52-53. Streszczenia [Abstracts].praktyk ochrony roślin przez różne grupy producentów a wymagania integrowanej ochrony roślin – czy nastąpiły zmiany w ostatnich 5 latach ? [Status of knowledge and practices of plant protection by various groups of farmers and requirements of Integrated Pest Management – have changes taken place during the last five years ?]. 50. Sesja Nauk. Instytutu Ochrony Roślin P I B [50th Sci. Conf.of Plant Protection Institute], Poznań, Poland, Feb. 4-5, 2010: Streszczenia [Abstracts].: 57-58.

GARNIS J., SIKORSKI P. 2010. Agrecenosis structure and biological control: the case studies on Tetranychidae and Phytoseiidae mite associations on strawberry plantation, In: Absttracts of 9th Internat. Conf. of Landscape Architecture and Spatial Management, Tuczno, Apr.30 - May1, 2010: 20-21

GARNIS J., SIKORSKI P., CHORĄŻY A.. 2010. Wykorzystanie modelu dyspersji w ocenie biologicznej efektywności drapieżnych roztoczy (Phytoseiidae). [Use of model dispersion in the assessment of biological effectiveness of predatory mites (Phytoseiidae)].: 50. Sesja Nauk. Instytutu Ochrony Roślin P I B [50th Sci. Conf.of Plant Protection Institute], Poznań, Poland, Feb. 4-5, 2010: Streszczenia [Abstracts].: 360-361

GRABOWSKI M., BEREŚ P., DĄBROWSKI Z.T. 2010. Charakterystyka wybranych gatunków biegaczowatych (Col., Carabidae) i ich przydatność dla oceny ryzyka i monitoringu uwalniania GMO do środowiska [Characteristic of selected carabid species (Col., Carabidae) and their suitability for environmental risk assessment and monitoring of GMO release to environment]. 50. Sesja Nauk. Instytutu Ochrony Roślin P I B [50th Sci. Conf.of Plant Protection Institute], Poznań, Poland, Feb. 4-5, 2010: Streszczenia [Abstracts].369-370

KIEŁKIEWICZ M., GODZINA M., CZAPLA A. 2010. Szlaki sygnałowe uruchamiane w roślinach zaatakowanych przez szkodniki [Activation of signalling pathways in plants dunder pest attack]. 50. Sesja Nauk. Instytutu Ochrony Roślin P I B [50th Sci. Conf.of Plant Protection Institute], Poznań, Poland, Feb. 4-5, 2010: Streszczenia [Abstracts].: 100.

NAWROT J., HUREJ M., DĄBROWSKI Z.T., OLSZAK R. 2010. Pespektywy rozwoju ochrony roślin prze3d szkodnikami [Future prospects of plant protection in pest management]. 50. Sesja Nauk. Instytutu Ochrony Roślin P I B [50th Sci. Conf.of Plant Protection Institute], Poznań, Poland, Feb. 4-5, 2010: Streszczenia [Abstracts]. 65-67

ŚWIĄTEK M., CZAPLA A., KIEŁKIEWICZ M. 2010. Analiza zmian w zawartości wody w liściach roślin kukurydzy poddanych suszy i żerowaniu przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch). [Changes of water status of maize leaves under drought and two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) feeding]. 50. Sesja Nauk. Instytutu Ochrony Roślin P I B [50th Sci. Conf.of Plant Protection Institute], Poznań, Poland, Feb. 4-5, 2010: Streszczenia [Abstracts].: 309.

TOMCZYK A., RUDZIŃSKA D. 2010. Development of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) population on cucumber plants treated with two biostimulators and growth of mite infested plants. XIII Internat. Congress of Acarology, Recife-PE; Brazil. Abstract Book, Abs. 515,p. 279

WAKULIŃSKI W., LEGUTOWSKA H., FURMAN S., 2010. Choroby grzybowe pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) [Fungal diseases on stinging nettle (Urtica dioica L.)]. 50. Sesja Nauk. Instytutu Ochrony Roślin P I B [50th Sci. Conf.of Plant Protection Institute], Poznań, Poland, Feb. 4-5, 2010: Streszczenia [Abstracts].:168.