Department of Applied Entomology

Doctoral (Ph.D.) theses submitted and accepted in 2010

JULIA GÓRECKA, M.Sc. Ocena niezamierzonych efektów uprawy odmian transgenuicznych na wybrane niedocelowe gatunki stawonogów i na systemy trójtroficzne [The evaluation of unintended effects of growing genetically modified varieties on chosed non-target arthropod species and tri-troophic relations].

- Dr. Zbigniew T. Dąbrowski, Full professor

 

PIOTR SZAFRANEK, M.Sc. Wybrane elementy bionomii i ekologii drapieżnego gatunku roztocza Parasitus bituberosus (Acari: Parasitidae) z uwzględnieniem jego wpływu na produkcję pieczarek. [Some elements of bionomy and ecology of the predatory mite Parasitus bituberosus (Acari: Parasitidae) and effects of its population on the mushroom production].

- Dr. Stanisław Ignatowicz, Full professor

 

KRZYSZTOF WOŹNIAK, M.Sci. Wykorzystanie metody alternatywnej w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella L.) w celu wzbogacenia stabilności ekologicznej sadu jabłoniowego [Application of the alternative method in codling moth (Cydia pomonella L.) control to enhance ecological stability of apple orchard].

- Dr. Zbigniew T. Dąbrowski, Full professor