Department of Applied Entomology

Retired employees

prof. dr hab. Zbigniew T. Dąbrowski

Zainteresowania naukowe:

Międzynarodowa ekspertyza w zakresie planowania, wdrażania i oceny Integrowanej Ochrony Roślin (IPM), szczególnie upraw ogrodniczych.

Znaczenie infrastruktury ekologicznej dla stabilności ekologicznej agrocenoz i wzmocnienia oporu środowiska w pro-ekologicznej ochronie roślin.

Metodyka oceny wpływu roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na środowisko.