Department of Applied Entomology

Professors

prof. dr hab. Anna Tomczyk

Tematyka badawcza:

Fizjologiczne i biochemiczne interakcje między szkodnikiem i rośliną żywicielską związane z odpornością: odporność indukowana, reakcje obronne roślin.

Wykorzystanie bioinduktorów odporności do indukowania reakcji obronnych.

Interakcje trójtroficzne, szczególnie pomiędzy roztoczami: roślina – szkodliwy roztocz – drapieżny roztocz.