Department of Applied Entomology

Assistant Professors

dr inż. Ewa Puchalska

Aktualna problematyka badawcza:

Badania nad potencjałem zespołu drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae w efektywnym regulowaniu liczebności przędziorkowatych.

Biologiczna ochrona przed przędziorkami na drzewach i krzewach ozdobnych.

Ekosystemy leśne jako rezerwuar drapieżnych roztoczy.

Biologia i ekologia wybranych rodzimych gatunków Phytoseiidae.