Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr hab. Jana Boczka dr h.c.

Z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pana Prof. dr hab. Jana Boczka dr h.c., pragniemy przekazać Panu Profesorowi wyrazy głębokiego szacunku i najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z licznych życiowych dokonań i osobistej pomyślności.

Wieloletnia wytężona praca Pana Profesora i niegasnący wciąż zapał naukowy są dla nas wzorem. Składamy podziękowania za dotychczasową współpracę i bogatą aktywność zawodową. Olbrzymi wkład Pana Profesora w obszar wiedzy akarologicznej stanowi skarbnicę, z której od wielu pokoleń korzystają szerokie rzesze zarówno naukowców, jak i studentów.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Pracownicy Samodzielnego Zakładu Entomologii Stosowanej