Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

PAP - Nauka w Polsce

Polska Agencje Prasowa w serwisie Nauka w Polsce zamięsciła właśnie notatkę pt. "Żerujące na pszenicy roztocze podróżują z wiatrem", dotyczącą najnowszej punlikacji, która ukazała się Scientific Reports. Publikacja ta jest efektem współpracy naukowców z Pracowni Ekologii Populacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Samodzielnego Zakładu Entomologi Stosowanej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) oraz kanadyjskim Uniwersytetem w Albercie. Artykuł opisujący wyniki tych badań dostępny jest pod adresem: https://www.nature.com/articles/s41598-017-04372-7.