Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Aktualne badania naukowe Katedry Entomologii Stosowanej

Działalność naukowa i organizacyjna pracowników Katedry Entomologii Stosowanej jest związana z opracowaniem naukowych podstaw zrównoważonej ochrony roślin i terenów zurbanizowanych (magazynów, zakładów przemysłowych) przed szkodnikami, uwzględniających krajowe warunki przyrodnicze, socjologiczne i ekonomiczne. W 2009 r. kontynuowano prace badawcze nad: (a) łącznym wykorzystaniem wirusowego biopreparatu Carpovirusine i dezorientacji samców (poprzez nasycenie środowiska seksualnym feromonem) w ochronie sadów jabłoniowych przed owocówką jabkóweczką i ich wpływ na wzrost populacji wrogów naturalnych szkodników; (b) oceny efektywności drapieżnych roztoczy z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae) i fauny wrogów naturalnych na różnych dzikich roślinach i (c) charakterystyka infrastruktury ekologicznej w wybranych gospodarstwach dla zapewnienia bioróżnorodności flory i fauny. Szczególną uwagę zwrócono na faunę pająków (Araneida). Celem tych prac jest konfrontacja teoretycznych założeń o stabilności ekologicznej biocenoz poprzez zwiększenie bioróżnorodności a efektywność oddziaływania (kontroli) drapieżców i parazytoidów na populacje wybranych grup agrofagów, w konkretnych agrocenozach w Polsce.

Czytaj więcej: Aktualne badania naukowe Katedry Entomologii Stosowanej