Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Użytki śródpolne jako rezerwuar drapieżnych roztoczy (Phytoseiidae) dla plantacji wybranych upraw jagodowych (projekt własny, N31000832/0556).

data rozpoczęcia 16/05/2007/ data zakończenia:15/05/2010.


Kierownik tematu: prof. dr hab. Boczek J.

Wykonawcy: .prof. dr hab. Dąbrowski Z.T., prof. dr hab. Kropczyńska-Linkiewicz D., prof. dr hab. Wysocki C., dr Sikorski P., mgr Garnis J.

Opis: Analiza gatunkowa flory i fauny otoczenia plantacji truskawek i malin wykazała, że drapieżne roztocze z rodziny Phytoseiidae preferują takie gatunki roślin jak: pokrzywa zwyczajna, kuklik pospolity, jeżyna popielnica, jeżyna krzewiasta. Rośliny zielne na miedzach stanowiły „pomst biologiczny” pomiędzy zaroslami i drzewami rosnących w dalszym planie jak : bez czarny, leszczyna pospolita, olcha czarna i śliwa tarnina. Wykazano, że Amblyseius andersoni, Euseius finlandicus, Neoseiulus reductus, Phytoseius echinus są ważnymi gatunkami w walce biologicznej przeciwko przędziorkom w uprawach truskawek i malin. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do właściwego kształtowania otoczenia plantacji (infrastruktury ekologicznej) w celu zwiększenia efektywności walki biologicznej ze szkodnikami.