Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Podstawy ochrony roślin

Przedmiot obowiązkowy, wykłady 15 h.; ćwiczenia 15 h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (test wyboru);

1. Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami ochrony upraw rolniczych oraz metodami ochrony roślin. W ramach wykładów studenci zapoznają się również z charakterystykę grup organizmów szkodliwych oraz wpływem czynników ekologicznych na rozwój ich populacji, relacją pomiędzy roślinami i szkodnikami oraz podstawami ekonomiki ochrony roślin. Natomiast podczas ćwiczeń kształtowana będzie umiejętność rozpoznawania najważniejszych gatunków szkodników, a także prezentowane będą podstawowe wiadomości o ich bionomii, szkodliwości oraz zwalczaniu.

Czytaj więcej: Podstawy ochrony roślin