Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Mechanizmy odporności roślin na szkodniki

Przedmiot fakultatywny - 15 godzin (10w + 5 ćw)

Przedstawienie znaczenia interakcji szkodnik – roślina żywicielska w odporności roślin na roślinożerne stawonogi i możliwości wykorzystania odporności w ochronie roślin. Antybioza, Antyksenoza, Tolerancja, Odprność indukowana – bezpośrednia i pośrednia. Testy sprawdzające stopień odporności konstytucyjnej wybranych odmian roślin żywicielskich na 1 – 2 szkodniki (elementy biologii szkodnika, stopień uszkodzenia rośliny). Testy określające poziom odporności wzbudzonej przez induktory biotyczne (mikroorganizmy i wyciągi roślinne).