Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Wykorzystanie metod biotech. w ochronie roślin

Wykład fakultatywny - 15h

Przegląd genów odporności na owady pozyskanych z bakterii, grzybów, wirusów, roślin wyższych i zwierząt. Przykłady genetycznych manipulacji metabolizmem wtórnym roślin w kierunku syntez substancji toksycznych dla owadów i nie szkodliwych dla ich wrogów naturalnych. Przedstawienie znaczenia uprawnych roślin transgenicznych odpornych na szkodniki w integrowanych metodach ochrony roślin. Omówienie możliwości modyfikacji szkodników oraz wrogów naturalnych szkodników. Sukcesy, porażki i zagrożenia w praktycznym wykorzystaniu GMO w ochronie roślin przed szkodnikami.