Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Technika ochrony roślin

Przedmiot obowiązkowy, specjalizacja Ochrona roślin, semestr 6, wykłady 7 h.; ćwiczenia 8 h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne;

 

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat urządzeń stosowanych do aplikacji pestycydów oraz rozporządzeń regulujących zasady ich konstrukcji oraz użytkowania. Szczególny nacisk kładziony jest na zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami dla ludzi oraz środowiska wynikającymi z użytkowania sprzętu niesprawnego lub źle wyregulowanego.

Czytaj więcej: Technika ochrony roślin

Pestycydy

Przedmiot obowiązkowy, specjalizacja ochrona roślin, semestr 6, wykłady 8 h.; ćwiczenia 7h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne. Zajęcia prowadzone razem z Katedra Fitopatologii.

 

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą stosowania, rejestracji oraz zagrożeń wynikających ze stosowania pestycydów. Studenci w czasie zajęć uczą się korzystania z informacji zawartych na etykiecie preparatu a także obserwują sposoby działania pestycydów na owady i grzyby.

Czytaj więcej: Pestycydy

Entomologia ogrodnicza II rok

Przedmiot obowiązkowy, rok semestr 3 i 4, wykłady 30 h.; ćwiczenia 60 h.;ćwiczenia praktyczne 6h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (test wyboru);

 

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi metodami ochrony roślin przed szkodnikami – chemiczną i nie chemicznymi, z zasadami stosowania tych metod oraz ich integrowania. Omawiane jest bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie roślin, prognozowanie, sygnalizacja i efektywność ekonomiczna ochrony roślin przed szkodnikami. Studenci poznają najważniejsze szkodniki upraw ogrodniczych, szklarniowych i gruntowych (roztocze, owady, nicienie). W czasie ćwiczeń studenci uczą się rozpoznawać te szkodniki, zapoznają się z ich biologią, ekologią, szkodliwością i zasadami zwalczania. Omawiane są również organizmy pożyteczne i możliwości ich zastosowania w ochronie przed szkodnikami roślin.

Czytaj więcej: Entomologia ogrodnicza II rok

Ochrona roślin - entomologia

Przedmiot obowiązkowy, semestr 4 i 5, wykłady 28 h.; ćwiczenia 28 h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne w formie testu;

 

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi metodami ochrony roślin przed szkodnikami – chemiczną i nie chemicznymi, z zasadami stosowania tych metod oraz ich integrowania. Omawiane jest bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie roślin, prognozowanie, sygnalizacja i efektywność ekonomiczna ochrony roślin przed szkodnikami. Studenci poznają najważniejsze szkodniki upraw ogrodniczych, szklarniowych i gruntowych (roztocze, owady, nicienie). W czasie ćwiczeń studenci uczą się rozpoznawać te szkodniki, zapoznają się z ich biologią, ekologią, szkodliwością i zasadami zwalczania. Omawiane są również organizmy pożyteczne i możliwości ich zastosowania w ochronie przed szkodnikami roślin.

Czytaj więcej: Ochrona roślin - entomologia

Entomologia ogrodnicza III rok

Przedmiot obowiązkowy, rok semestr 3 i 4, wykłady 30 h.; ćwiczenia 60 h.;ćwiczenia praktyczne 6h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (test wyboru);

 

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi metodami ochrony roślin przed szkodnikami – chemiczną i nie chemicznymi, z zasadami stosowania tych metod oraz ich integrowania. Omawiane jest bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie roślin, prognozowanie, sygnalizacja i efektywność ekonomiczna ochrony roślin przed szkodnikami. Studenci poznają najważniejsze szkodniki upraw ogrodniczych, szklarniowych i gruntowych (roztocze, owady, nicienie). W czasie ćwiczeń studenci uczą się rozpoznawać te szkodniki, zapoznają się z ich biologią, ekologią, szkodliwością i zasadami zwalczania. Omawiane są również organizmy pożyteczne i możliwości ich zastosowania w ochronie przed szkodnikami roślin.

Czytaj więcej: Entomologia ogrodnicza III rok

Nowoczesne metody ochrony roślin

Przedmiot obowiązkowy, specjalizacja Ochrona roślin, semestr 6, wykłady 30 h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne. Zajęcia prowadzone razem z Katedra Fitopatologii.

 

Założenia i cele przedmiotu:

Charakterystyka metod ochrony roślin ich skuteczności, wpływu na środowisko, celowości i zasadności stosowania w ochronie roślin przed poszczególnymi grupami agrofagów (plag). Współczesne tendencje i perspektywy w ochronie roślin. Wpływ stosowanych metod ochrony na agroekosystem jego bioróżnorodność i mechanizmy samoregulacyjne

Czytaj więcej: Nowoczesne metody ochrony roślin

Diagnostyka chorób i szkodników

Przedmiot obowiązkowy, specjalizacja ochrona roślin, semestr 6, wykłady 7,5 h.; ćwiczenia 22,57h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne. Zajęcia prowadzone razem z Katedra Fitopatologii.

 

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z metodami identyfikacji agrofagów na potrzeby ochrony roślin ogrodniczych z akcentem na zrównoważoną uprawę, kompleksową metodę ochrony roślin i dbałością o różnorodność biologiczną środowiska. Celem przedmiotu jest wyrobienie podstawowej umiejętności w radzeniu sobie z identyfikacją agrofaga.
Zapoznanie studentów z metodami wykrywania i identyfikacji sprawców infekcyjnych chorób roślin. Prawidłowo postawiona diagnoza pozwala na zastosowanie odpowiednich metod zwalczania chorób. Zróżnicowana etiologia chorób powoduje stosowanie odmiennych technik wykrywania wirusów, bakterii czy grzybów patogenicznych dla roślin

Czytaj więcej: Diagnostyka chorób i szkodników