Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Technika ochrony roślin

Efekty kształcenia – nabyte umiejętności i kompetencje:

Wiedza nabyta w trakcie zajęci pozwoli studentom, w przyszłości, wykonywać lub nadzorować prace związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Umiejętności zdobyte w trakcie przedmiotu pozwolą odpowiedni dobór i regulację urządzeń w zależności od rodzaju stosowanych pestycydów.

Tematy wykładów/ćwiczeń (treści programowe):


Wykłady:
1. Klasyfikacja urządzeń stosowanych aplikacji pestycydów.
2. Przepisy prawne dotyczące budowy i użytkowanie opryskiwaczy.
3. Cel i zasady obowiązkowych badań opryskiwaczy.
4. Badania opryskiwaczy: przegląd techniczny, pomiary rozkładu cieczy dla opryskiwaczy polowych, pomiar jednostkowego wydatku cieczy dla opryskiwaczy sadowniczych.
5. Jakość zabiegów ochronnych i ich skuteczność biologiczna: zasady dobrej praktyki w ochronie roślin.
6. Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla operatora i środowiska.
7. Technika ochrony upraw polowych, sadowniczych oraz pod osłonami.

Ćwiczenia (zajęcia w blokach dwugodzinnych):
1. Ogólna budowa i zasada działanie opryskiwacza.
2. Budowa i rodzaje poszczególnych podzespołów opryskiwaczy.
3. Rozpylacze – klasyfikacja, działanie, zasady doboru.
4. Dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwaczy.

Metody i pomoce dydaktyczne:

Wykłady prowadzone będą w oparciu o prezentacje oraz filmy dotyczące techniki ochrony roślin. W ramach ćwiczeń wykorzystane będą podzespoły opryskiwaczy, dzięki czemu możliwe będzie zapoznanie się z ich budową, działaniem oraz zasadami regulacji.

Literatura (podstawowa i uzupełniająca):


Gajtkowski A. 2000. Technika Ochrony Roślin. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań