Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Współczesne trendy w ogrodnictwie

Przedmiot obowiązkowy, wykłady 45 h.; ćwiczenia 45 h. Zajęcia prowadzone razem przy współpracy kilku Katedr WOiAK.

 

Założenia i cele przedmiotu:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawami integrowanej produkcji roślin ogrodniczych, z uwzględnieniem czynników wpływających na jakość produktu, jego trwałość w przechowywaniu i sposobów przygotowania do obrotu handlowego, zapoznanie studentów z wpływem roślin ozdobnych na zdrowie i samopoczucie ludzi, możliwościami wykorzystania roślin do poprawy warunków życia w mieście, doborem roślin do dekoracji wnętrz, zasadami tworzenia ekologicznych ogrodów i terenów zieleni miejskiej oraz zasadami tworzenia tzw. zielonych dachów i zielonych ścian, przygotowanie studentów do tworzenia założeń roślinnych w parkach i zieleni miejskiej.

Czytaj więcej: Współczesne trendy w ogrodnictwie

Ogrodnictwo zrównoważone

Przedmiot obowiązkowy, wykłady 45 h.; ćwiczenia 45 h. Zajęcia prowadzone razem przy współpracy kilku Katedr WOiAK.

 

Założenia i cele przedmiotu:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawami integrowanej produkcji roślin ogrodniczych, z uwzględnieniem czynników wpływających na jakość produktu, jego trwałość w przechowywaniu i sposobów przygotowania do obrotu handlowego, zapoznanie studentów z wpływem roślin ozdobnych na zdrowie i samopoczucie ludzi, możliwościami wykorzystania roślin do poprawy warunków życia w mieście, doborem roślin do dekoracji wnętrz, zasadami tworzenia ekologicznych ogrodów i terenów zieleni miejskiej oraz zasadami tworzenia tzw. zielonych dachów i zielonych ścian, przygotowanie studentów do tworzenia założeń roślinnych w parkach i zieleni miejskiej.

Czytaj więcej: Ogrodnictwo zrównoważone

Akarologia rolnicza

Przedmiot specjalizacyjny, wykłady 7 h.; ćwiczenia 7 h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (test wyboru);

Założenia i cele przedmiotu:

Roztocze są drugą po owadach grupą zwierząt pod względem liczebności oraz roli jaką odgrywają ekosystemach. Ich małe rozmiary ciała oraz duża bioróżnorodność sprawiają, że wiedza na ich temat nie jest kompletna i obecnie trwają intensywne prace badawcze nad tymi stawonogami. Szczególnym zainteresowaniem akarologów cieszą się grupy mające duże znaczenie gospodarcze.
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z obecnym stanem wiedzy na temat najważniejszych grupy roztoczy, ich znaczeniem w życiu i gospodarce człowieka oraz metodami ograniczania liczebności gatunków szkodliwych. W ramach ćwiczeń zaprezentowane będą metody pobierania prób, ich ekstrakcji oraz preparowania stosowane w badaniach nad poszczególnymi grupami tych stawonogów. Ponadto bazując na spreparowanych osobnikach studenci zapoznają się z cechami diagnostycznymi najważniejszych gospodarczo rodzin roztoczy.

Czytaj więcej: Akarologia rolnicza

Morfologia i funkcje owadów

Przedmiot specjalizacyjny, wykłady 8 h.; ćwiczenia 15,5 h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (ćwiczenia - raport. wykłady - test wyboru);

 

Założenia i cele przedmiotu:

Entomologia podstawowa, obejmująca zagadnienia strukturalnych ekologicznych, fizjologicznych i behawiorylnych przystosowań owadów ma wielkie znaczenie w zrozumieniu funkcjonowania owadów tak w przyrodzie jak w kontekście gospodarczym. Celem kursu jest dostarczenie studentom biologicznej wiedzy o aspektach życia owadów jako składnikach środowiska naturalnego i gospodarczego

Czytaj więcej: Morfologia i funkcje owadów