Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Akarologia rolnicza

 

Efekty kształcenia – nabyte umiejętności i kompetencje:

Po zakończeniu przedmiotu studenci posiądą wiedzę na temat ogólnych zagadnień dotyczących roztoczy, takich jak: morfologia, anatomia biologia i ekologia. Ponadto bardziej szczegółowo zapoznają się z wiedza na temat grup ważnych gospodarczo. W sposób praktyczny, w ramach ćwiczeń, poznają metody zbierania, kolekcjonowania i preparowania roztoczy oraz posiądą umiejętność rozpoznawanie najważniejszych rodzin i gatunków.

Tematy wykładów/ćwiczeń:


Wykłady
1. Systematyka, morfologia i anatomia roztoczy.
2. Biologia i ekologia roztoczy.
3. Roztocze związane z roślinami.
4. Szkodniki produktów przechowywanych, alergenne i pasożytnicze.
5. Roztocze glebowe.
6. Wykorzystanie roztoczy w biologicznej metodzie ochrony roślin
7. Zwalczanie gatunków szkodliwych roztoczy


Ćwiczenia (zajęcia prowadzone w blokach dwugodzinnych)
1. Podstawy diagnostyki roztoczy.
2. Zbiór i konserwacja roztoczy.
3. Oznaczanie przedstawicieli ważniejszych rodzin roztoczy
4. Zaliczenie

Metody i pomoce dydaktyczne:

Wykłady prowadzone będą w oparciu o prezentacje oraz filmy na temat roztoczy. W trakcie ćwiczeń wykorzystane będą urządzenia do ekstrakcji roztoczy (lejki Tulgrena), mikroskopy stereoskopowe do zbierania i preparowanie roztoczy oraz mikroskopy biologiczne do diagnostyki wybranych grup i gatunków roztoczy. Ponadto przewidziane jest krótkie wyjście w teren w celu poznania metod pobierania prób do badań nad ta grupa stawonogów. próby te wykorzystane będą w trakcie ćwiczeń.

 

Literatura (podstawowa i uzupełniająca):


Boczek J. 1999. Zarys Akarologii Rolniczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Boczek J. 2001. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Evans G.O. 1992. Principles of Acarology. Wallingford, Oxon.
Krantz G.W., Walter D.E. 2009. A manual of Acarology. Texas University Press, Lubock.