Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Ochrona roślin - entomologia (ZSZ Zamiejscowe)

Przedmiot obowiązkowy, semestr V, wykłady 9 h.; ćwiczenia 18 h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (test wyboru);

Cel przedmiotu: (jedno/dwa zdania opisu: zapoznanie studentów, przekazanie wiedzy z zakresu oraz kształtowanie umiejętności)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami ochrony upraw rolniczych oraz metodami ochrony roślin. W ramach wykładów studenci zapoznają się również z charakterystykę grup organizmów szkodliwych oraz wpływem czynników ekologicznych na rozwój ich populacji. Natomiast podczas ćwiczeń kształtowana będzie umiejętność rozpoznawania najważniejszych gatunków szkodników, a także prezentowane będą podstawowe wiadomości o ich bionomii, szkodliwości oraz zwalczaniu.

Czytaj więcej: Ochrona roślin - entomologia (ZSZ Zamiejscowe)

Ochrona roślin - entomologia (ZSZ w Warszawie)

Przedmiot obowiązkowy, semestr V, wykłady 9 h.; ćwiczenia 18 h.; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (test wyboru);

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami ochrony upraw rolniczych oraz metodami ochrony roślin. W ramach wykładów studenci zapoznają się również z charakterystykę grup organizmów szkodliwych oraz wpływem czynników ekologicznych na rozwój ich populacji. Natomiast podczas ćwiczeń kształtowana będzie umiejętność rozpoznawania najważniejszych gatunków szkodników, a także prezentowane będą podstawowe wiadomości o ich bionomii, szkodliwości oraz zwalczaniu.

Czytaj więcej: Ochrona roślin - entomologia (ZSZ w Warszawie)