Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Pracownicy emerytowani

Kierownik SZES

dr hab. Mariusz Lewandowski tel. (+48) 22 59 321 36 lub 59 321 43

Sekretariat

mgr inż. Agnieszka Jaczewska tel. (+48) 22 59 321 31

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz tel. (+48) 22 59 321 39
dr hab. Małgorzata Kiełkiewicz, prof. SGGW tel. (+48) 22 59 321 42
dr hab. Marek W. Kozłowski, prof. SGGW tel. (+48) 22 59 321 34
prof. dr hab. Anna Tomczyk tel. (+48) 22 59 321 33
dr hab. Katarzyna Michalska tel. (+48) 22 59 321 47

Adiunkci

dr inż. Ewa Puchalska tel. (+48) 22 59 321 35, 59 321 43

Doktoranci

mgr inż. Piotr Kozłowski tel. (+48) 22 59 321 46
mgr inż. Michał Reut tel. (+48) 22 59 321 46
mgr inż. Ewa Sady tel. (+48) 22 59 321 43
mgr inż. Krzysztof Kołątaj tel. (+48) 22 59 321 46

Pracownicy techniczni

Hanna Załęska tel. (+48) 22 59 321 40

Pracownicy emerytowani

dr inż. Hanna Legutowska tel. (+48) 22 59 321 37
dr Ewa Szlendak
prof. dr hab. dr h.c. Jan Boczek tel. (+48) 22 59 321 32
dr hab. Barbara Czajkowska, prof. SGGW
prof. dr hab. Zbigniew T. Dąbrowski tel. (+48) 22 59 321 30
prof. dr hab. Danuta Kropczyńska-Linkiewicz tel. (+48) 22 59 321 36