Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Pracownicy emerytowani

dr Ewa Szlendak

Tematyka badawcza:* Uczestnictwo w projektach finansowanych przez USDA, realizowanych w Polsce (SGGW): 1/ Effect of calcium imbalance on the development of common stored product arthropods;. 2/ Nonchemical control methods of stored product mites; 3/ Ecology of insects attacking stored wheat and rice; *Dynamika populacji wybranych gatunków
roztoczy i owadów, SGGW;
* Bilans energetyczny A. siro, SGGW;
* Roztocze przechowalniane (SEM); CSL, MAFF, Slough, Berks UK;
* Oogeneza i spermatogeneza - Rhizopertha dominica (TEM); UJ, Kraków i Stored Product Insects Research and Development Lab., Savannah, Ga., USA;
* Anatomia układu rozrodczego Acarus siro UJ, Kraków; SGGW;
* Anatomia i fizjologia synganglionu kleszczy; IAP, Biology Department, GSU, Statesboro, Ga., USA;
* An investigation of the potential for the interspecific transfer of acaricide resistance genes between species of the genus Acarus; CSL, MAFF Slough, Berks. East European Postdoctoral Fellowship funded jointly by The Royal Society and The Foreign & Commonwealth, UK;
* Ocena skuteczności introdukcji drapieżnego roztocza Parasitus consanguineus w zwalczaniu ziemiórek i zadrowatych w pieczarkarniach; Projekt finansowany przez KBN; SGGW;
*Wybór i rozprzestrzenianie grzybów przez roztocze przechowalniane Projekt finansowany przez MEiN/ MNiSW, SGGW.