Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. dr h.c. Jan Boczek