Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Pracownicy emerytowani

dr hab. Barbara Czajkowska, prof. SGGW