Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Danuta Kropczyńska-Linkiewicz