Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Kierownik SZES

dr hab. Mariusz Lewandowski

PROBLEMY BADAWCZE:

Taksonomia i ekologia szpecieli (Acari: Eriophyoidea).

Szpeciele (Acari: Eriophyoidea) występujące na rodzimych gatunkach roślin iglastych.

Eologia pasożytniczego roztocza Hemipteroseius adleri (Acari: Otophenomeniidae) występującego na kowalu bezskrzydłym Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae).

Ochrona grzybów uprawnych.

Drapieżne roztocze i ich rola w pieczarkarniach.