Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Katarzyna Michalska

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne

  • etologia
  • ekologia behawioralna
  • entomologia
  • akarologia
  • integrowana ochrona roślin