Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Wykaz prac opublikowanych w roku 2017

Kiedrowicz A., Kuczyński L., Lewandowski M., Proctor H., Skoracka A. 2017. Behavioural responses to potential dispersal cues in two economically important species of cereal-feeding eriophyid mites. Scientific Reports, 7: 3890. doi:10.1038/s41598-017-04372-7

Lux, S. A., Michalska, K., Wnuk, A., Palijczuk, D., Vogt, H., Hernik, T., Studnicki, M. 2017. Female age as a factor determining the patterns of tree-canopy utilisation by the European cherry fruit fly, Rhagoletis cerasi. International Journal of Pest Management. doi:10.1080/09670874.2016.1277802

Skoracka A., Lewandowski M., Rector B.G., Szydło W., Kuczyński L. 2017. Spatial and host-related variation in prevalence and population density of wheat curl mite (Aceria tosichella) cryptic genotypes in agricultural landscapes. PLoS ONE, 12(1): e0169874. doi:10.1371/journal.pone.0169874

Soika G., Tomczyk A., Kozak M. 2017. Biochemical reaction of Tilia leaves on infestation by some species of gall-inducing eriophyoid mietes. International Journal of Acarology, 43: 16-21.

Szafranek P., Lewandowski M. 2017. Mite community on Polish mushroom farms. International Journal of Acarology, 43(3), 217-222. doi: 10.1080/01647954.2016.126194.

Wykaz prac opublikowanych w roku 2015

Books

CHORĄŻY A. 2015. Drosophila suzukii – realne zagrożenie. Praktyczny przewodnik dla plantatorów [Drosophila suzukii – a real threat. A practical guide for growers]. Wyd. Hortus Media: 32 pp. ISBN 978-83-933865-1-2.

WILAND J., SZYMONA J., LEGUTOWSKA H. 2015. Kalendarz biodynamiczny 2016 [Biodynamic calendar 2016]. Wyd. Działkowiec: 79 pp.

Articles and reports

BOCZEK J., LEWANDOWSKI M. 2015. Wykorzystanie owadów i innych organizmów w akcjach terroru i konfliktach zbrojnych [Utilization of insects and other organisms in terrorism and biological warfare]. Zag.Dor.Roln. 4:140-147.

BOCZEK J., PRUSZYŃSKI G. 2015. Pozytywna rola owadów w gospodarce i życiu człowieka [The positive role of insects in the economy and human life]. Zag.Dor.Roln. 1: 98-105.

BOCZEK J., PRUSZYŃSKI G. 2015. Owady niebezpieczne dla zdrowia oraz życia człowieka i zwierząt domowych [The insects dangerous for the health and life of humans and domestic animals]. Zag.Dor.Roln. 2:107-120.    

BOCZEK J., PRUSZYŃSKI G. 2015. Roztocze pożytecznne i niebezpieczne dla zdrowia oraz życia człowieka i zwierząt domowych [Mites useful and dangerous to the health and life of humans and domestic animals]. Zag.Dor.Roln. 3:124-136.

KOŁĄTAJ K. 2015. Biologiczne metody zwalczania szkodników w uprawach pod osłonami [Biological methods of pest control in greenhouse crops]. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3/15: 28-37.

SADY E., MATUSZCZAK M., LEGUTOWSKA H. 2015. Ocena podatności wybranych odmian róż parkowych na szkodniki [Evaluation of susceptibility of selected park rose cultivars to pests]. Post.Ochr.Roślin/Prog. Pl. Prot. 55: 267-274. DOI: 10.14199/ppp-2015-047, Published online: 15.04.2015. (ISSN: 1427-4337)

TOMCZYK A., ELKNER J. 2015. Wpływ biostymulatorów Asahi SL i Siapton 10L na zdolność roślin ogórka do tolerancji uszkodzeń wywołanych żerowaniem wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande). [Effect of biostimulants Asahi SL and Siapton 10 L on possibility of cucumber plants for tolerance of injury caused by western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) feeding]. Post.Ochr.Roślin/Prog. Pl. Prot. 55 (2): 221 - 225. (ISSN: 1427-4337)

Abstracts

CHORĄŻY A. 2015. Drosophila suzukii już w Polsce. Jak zwalczana jest w innych krajach [Drosophila suzukii is present in Poland. How is it controlled in other countries?]. XXI Walny Zjazd SPBA, Przypki k. Tarczyna, Poland, Feb. 14-15, 2015.

DĄBROWSKI Z. T, GARNIS J. 2015.: KAP survey in identification of farmers’ needs and research priorities,IPM Innovation in Europe, (Projekt PURE i Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego), Poznań, Poland, Jan. 14-16, 2015. Book of Abstracts:  80.

DĄBROWSKI Z. T, GAŁĄZKA J. 2015. The Regpot Project – Warsaw Plant Health Initiative’s contribution to the institutional building and human resource development for IPM, IPM Innovation in Europe, (Projekt PURE i Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego), Poznań, Poland, Jan. 14-16, 2015. Book of Abstracts: 81.

DRUCIAREK T., LEWANDOWSKI M., SKORACKA A. KOZAK M. 2015. Phyllocoptes (Acari: Eriophyoidea) zasiedlający róże: jeden czy dwa gatunki? [Phyllocoptes (Acari: Eriophyoidea) occuring on roses: one or two species?]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 42.

HOŁDYŃSKA B., SZLENDAK E. 2015. Rozwój Acarus siro L. (Acari: Acaridae) na wybranych produktach zbożowych [Development of the flour mite Acarus siro L. (Acari: Acaridae) reared on selected cereal products].XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 76.

KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M. 2015. The effect of β-aminobutyric acid (BABA) on crop plant capability to manage herbivorous pest attack. IPM Innovation in Europe, (Projekt PURE i Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego), Poznań, Poland, Jan. 14-16, 2015.  Book of Abstracts: 22.

KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M., KOWALCZYK K. 2015. Does BABA can mitigate the effect of arthropod pest infestation on eggplant? IPM Innovation in Europe, (Projekt PURE i Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego), Poznań, Poland, Jan. 14-16, 2015. Book of Abstracts: 97.

KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M., KOWALCZYK K. 2015. BABA–możliwość ograniczania występowania szkodników na uprawach roślin warzywnych pod osłonami: studium przypadku [BABA- the ability to reduce pests on vegetable crops under glasshouse conditions: a case study]. 55. Sesja Nauk. IOR-PIB [55th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 12-13, 2015. Streszczenia [Abstracts]:111.

KAROLCZYK S. KIEŁKIEWICZ M., KOWALCZYK K., METERA A., PRZYBYŁ J., GAJC-WOLSKA J. 2015. Oddziaływanie laminaryny na kondycję roślin pomidora szklarniowego i tolerancję na roślinożerne roztocze [Assessment of laminarin as performance enhancer of greenhouse tomato and protector against herbivorous pests]. II Konferencja Naukowa: Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin.  II Konferencja Naukowa: Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin. 25-26 lutego 2015, Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Streszczenia:  54.

KAROLCZYK S. KIEŁKIEWICZ M. 2015. Enhancement of eggplant capacity to cope with pest-caused stress through BABA treatment. XVIII. International Plant Protection Congress. Mission possible: food for all through appropriate plant protection.  Aug. 24-27,  2015 Berlin ,Germany. Abstracts: 674. 

KAROLCZYK S. KIEŁKIEWICZ M., KOWALCZYK K., PRZYBYŁ J. 2015. Short- vs long-  term effect of BABA application  on the plant fitness, defence capacity and attractiveness to piercing-sucking pests. PR Proteins and Induced Resistance against Pathogens and Insects. Prime time for induced resistance. RWTH Aachen University, Aachen, Germany Sept. 06-10, 2015. Meeting program, Abstracts of talks and posters: 80.

KAROLCZYK S. KIEŁKIEWICZ M. 2015. Ocena wpływu kwasu β-aminomasłowego na zachowanie i rozwój przędziorka chmielowca na roślinach oberżyny [Assessment of β-aminobutyric acid (BABA) potential in management of the two-spotted spider mite]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 78.

KIEDROWICZ A., LEWANDOWSKI M., SKORACKA A. 2015. Różnorodność i znaczenie szpecieli (Acari: Eriophyoidea) na rodzimych gatunkach drzew iglastych w Polsce [Biodiversity and importance of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) on native coniferous plants in Poland]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 81.

KIEŁKIEWICZ M., PALIJCZUK D., ADAMIEC H., NOWAKOWSKA-BOGDAN E.,  CHAŁAS A., LUX S. 2015. Potencjał roślin z rodzaju Cleome w ochronie przed przędziorkiem chmielowcem [Potential of Cleome spp. volatiles in management of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch)].  XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 22.

KOŁĄTAJ K., LEWANDOWSKI M. 2015. Roztocze zasiedlające barszcz (Heracleum spp.) jako potencjalni wrogowie naturalni inwazyjnego barszczu sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Mandel) [Mites inhabiting hogweed (Heracleum spp.) as a potential natural enemies of invasive Sosnowsky hogweed (Heracleum sosnowskyi Mandel.)]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 83.

KOWALCZYK K., GAJC-WOLSKA J., NIEDZIŃSKA M., KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M. 2015. Wpływ kwasu 5-aminolewulinowego na aktywność fizjologiczną i plonowanie oberżyny w uprawie hydroponicznej [Effect of 5-aminolevulinic acid on physiological activity and yielding of eggplant in hydroponic culture]. Konferencja Naukowa Postęp w ogrodnictwie dla poprawy życia i ochrony środowiska [Nat. Polish Sci. Conf “Progress in horticulture for improving the lives and environment”] Wrocław, Poland, Oct. 14-16, 2015. Mat. konf. [Conf. Proc.]: 102.

KOZŁOWSKI P., TOMCZYK A. 2015. Zagrożenie uprawy fasoli szparagowej przez śmietkę kiełkówkę (Hylemyia florilega Zett.). [Danger of bean seed maggot (Hylemyia florilega Zett.) for green bean cultivation]. 55. Sesja Nauk. IOR-PIB [55th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 12-13, 2015. Streszczenia [Abstracts]: 116.

LEGUTOWSKA H., WĘGLARZ Z., BĄCZEK K. 2015. Fauna owadów pożytecznych występująca na lebiodce pospolitej (Origanum vulgare) [Beneficial insectsfauna occurring on wild marjoram (Origanum vulgare L.)]. 55. Sesja Nauk. IOR-PIB [55th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 12-13, 2015. Streszczenia [Abstracts]: 199.

MICHALSKA K. 2015. Wpływ ryzyka drapieżnictwa na tempo składania spermatoforów przez szpeciela Aculops allotrichus [The effect of predation risk on spermatophore deposition rate of the eriophyoid mite, Aculops allotrichus]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 50.

PUCHALSKA E, KOZAK M.  2015. Typhlodromus (Typhlodromus) pyri i Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae) jako potencjalin wrogowie naturalni przędziorków zasiedlających wierzby [Typhlodromus (Typhlodromus) pyri and Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae) as potential biocontrol agents against spider mites (Acari: Tetranychidae) inhabiting willows]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 52-53.

SADY E., IGATOWICZ S. 2015. Modyfikacja pułapek feromonowych w oparciu o analizę zchowń godowych omacnicy spichrzanki (Plodia interpunctella) [Some modyfication of pheromone traps basing up the analysis of behaviour mating at the Indiam meal moth (Plodia interpunctella)]. 55. Sesja Nauk. IOR-PIB [55th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 12-13, 2015. Streszczenia [Abstracts]: 113.

SADY E., IGNATOWICZ S. 2015. Zastosowanie olejków eterycznych w produktach biobójczych przeznaczonych do zwalczania szkodników [The use of essential oils in biocidal products for pest control]. VI Sympozjum Naturalne i syntetyczne produkty zapachowe i kosmetyczne. Łódź, Polska, Jun. 24-26, 2015, Streszczenia: 28.

SADY E., IGNATOWICZ S. 2015. Interpreting customer complaints: Heat treatment inhibits melanin formation in larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hubner). Program & Book Abstracts of 10th Conference on Integrated Protection of Stored Products, Zagreb, Croatia, Jun. 28-Jul. 1, 2015. IOBC/wprs: 79.

SADY E., WIŚNIEWSKI B., IGNATOWICZ S. 2015. Interpreting customer complaints: Defective or poorly designed packaging material that enable penetration of product by larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hubner). Program & Book Abstracts of 10th Conference on Integrated Protection of Stored Products, Zabreb, Croatia, Jun. 28-Jul.1, 2015. IOBC/wprs: 118

SADY E., SWOCZYNA T. 2015. Szkodniki występują cena gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana) w zieleni przyulicznej Warszawy [Pests occurring on microcarpa pear (Pyrus calleryana) in the green street-adjacent Warsaw]. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Konferencja Naukowa Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska [IV Congress of the Polish Society for Horticultural Science. Scientific Conference on Advances in horticulture for improving the quality of life and environmental protection]. Wrocław, Poland, Sept. 14-16, 2015, Streszczenia prac: 178.

SADY E., IGNATOWICZ S. 2015. Roztocze a urojona parazytoza [Mites and delusional parasitosis]. XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 54.

SKORACKA A., KIEDROWICZ A., LEWANDOWSKI M., SZYDŁO W., ALVES M.J., LOPES L.F., RABENSTEIN F., KUCZYŃSKI L. 2015. Unexpected diversity in herbivore pests: insight into genetics, habitat and distribution of grass-associated eriophyoid mites. V meeting of the IOBC working group "Integrated control of  mite pests". Sept. 8-10 2015, Castello de la Plana, Hiszpania. Abstract  no. 113. http://www.alocongresssonline.com/alo/hemeroteca/heme.php?idcgrs=315407&tpaexp=0

SKORACKA A., ALVES M.J., LOPES L.F., LEWANDOWSKI M., SZYDŁO W., KIEDROWICZ A., KUCZYŃSKI L. 2015. Molecular lineage diversity and evolutionary history in the wheat curl mite. Mat. 24th Polish Evolutionary Conference 2015. Sept. 24-26, 2015, Poznań, Poland: 76.

SKORACKA A., LEWANDOWSKI M., SZYDŁO W., ALVES M.J., LOPES L.F., KIEDROWICZ A., KUCZYŃSKI L. 2015. Różnorodność genetyczna i ekologiczna w obrębie kompleksu gatunków Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) [Genetic and ecological diversity among species complex of Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea)].  XXXIV Sympozjum Akarologiczne [XXXIV Symposium of Polish Society of Acarology], Zielonka k. Poznania, Poland, Oct. 7-10, 2015. Mat. Konf.: 44.

SWOCZYNA T., SADY E., SCHOLLENBERGER M. 2015. Pests and pathogens observed on leaves of Pyrus calleryana urban trees in Warsaw. Book Abstracts of  XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC), Berlin, Germany, Aug. 24 - 27, 2015. IPPC/wprs:  730

TOMCZYK A., ANDRYKA P. 2015. Efektywność dobroczynka swirskii (Amblyseius swirskii A – H) w ograniczaniu liczebności przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na roślinach ogórka traktowanych biostymulatorami. [Effectivenes of swirskii - mite (Amblyseius swirskii A – H in control of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on cucumber plants treated with biostimulants]. 55. Sesja Nauk. IOR-PIB [55th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 12-13, 2015. Streszczenia [Abstracts]: 189 – 190.

Reviews and other articles:

DĄBROWSKI Z.T. 2015. Special report: The integration of disciplines. Pan European Networks: Science & Technology 15: 176 – 178.

IGNATOWICZ S. 2015. Zwalczanie gryzoni w gospodarstwie ogrodniczym [Control of rodents at the horticultural farm]. Sad Nowoczesny (1): 48-51.

IGNATOWICZ S. 2015. Zwalczanie much. Jak chronić bydło przed owadami? [Control of flies. How to protect cattle against the insects?]. AGRObydło  (2): 57-58, 60, 62.

IGNATOWICZ S. 2015. Masz czysty magazyn? [Do you have a clean storehouse?]. Nowoczesna Uprawa (7): 10,12-13.

IGNATOWICZ S., JANCZUKOWICZ K., BUDZYŃSKI Ł. 2015. Fourmidor – doskonały żel na mrówki [Fourmidor – a perfect gel against ants]. Polskie Stow. Prac. DDD (2): 20-21.

IGNATOWICZ S. 2015. Program ochrony budynków zakładu mięsnego przed szkodnikami [Program for protection of meat plant buldings against pests]. Gospodarka Mięsna (7): 26-28.

IGNATOWICZ S. 2015. Szkodniki już mogą być [Pests may already emerge]. Nowoczesna Uprawa (10): 21-23.

IGNATOWICZ S. 2015. Gryzonie Ci nie pomagają [Rodent will not help you]. Nowoczesna Uprawa (11/12): 11-13.

KAROLCZYK S., CHORĄŻY A. 2015. Wciornastki w uprawie truskawki [Thrips in strawberry cultivtion]. Jagodnik 4(22):47-49.

KAROLCZYK S., CHORĄŻY A. 2015. Zmienniki w uprawie truskawki i malin [Lygus bugs in strawberry and raspberry cultivation]. Jagodnik 3(21):47-49.

LEGUTOWSKA H. 2015. Dobra chemia [Good chemistry]. Mój Ogródek (1): 54-55.

LEGUTOWSKA H. 2015. Szkodniki na oliwce [Pests on olive]. Mój Ogródek (1): 56.

LEGUTOWSKA H. 2015. Robaczywe nasiona [Wormy seeds]. Mój Ogródek (1): 57.

LEGUTOWSKA H. 2015. Woda utleniona na choroby [Hydrogen peroxide on diseases]. Mój Ogródek (1): 57.

LEGUTOWSKA H. 2015. Rośliny na myszy [Plants on the mouses]. Mój Ogródek (1): 58.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pająki w domu i ogrodzie [Spiders in the home and garden]. Mój Ogródek (1): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. „Robale w ziemi” [“The worms in the ground”]. Mój Ogródek (2): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Jeżyna nie dojrzała [Unripened blackberry fruits]. Mój Ogródek (2): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Torbiel śliw [Pocket plum]. Mój Ogródek (2): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Wczesnowiosenne opryski [Early spring spraying]. Mój Ogródek (3): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Siatka na kreta [The net on mole]. Mój Ogródek (3): 62.

LEGUTOWSKA H. 2015. Niechciane tramwaje [Unwanted trams]. Mój Ogródek (3): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Robaki w marchwi [Worms in carrot]. Mój Ogródek (3): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Jak zrobić roztwór [How to make a solution] Mój Ogródek (4): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Wodą na szkodniki [Water on pests]. Mój Ogródek (4): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pąki na porzeczce [Buds on currants]. Mój Ogródek (4): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Usychające gałązki wiśni [Withering branches of cherry]. Mój Ogródek (4): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Włóknina na „robaki” [The nonwoven on the " worms”]. Mój Ogródek (4): 62.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Robaki w owocach [Questions and answers. The worms in the fruits]. Mój Ogródek (5): 58.

LEGUTOWSKA H. 2015. Czerwone liście porzeczki [Red leaves of currant]. Mój Ogródek (5): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Majowe bombowce [May bombers]. Mój Ogródek (5): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. 6 sposobów na ślimaki bez skorupki [Six ways to snails without shells]. Mój Ogródek (5): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Ekohotele [Eco hotels]. Mój Ogródek (5): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Dżdżownice [Questions and answers. Earthworms]. Mój Ogródek (6): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Śliwki robaczywki [Questions and answers. Wormy plums]. Mój Ogródek (6): 62.

LEGUTOWSKA H. 2015. Rady na mszyce [Advices on aphids]. Mój Ogródek (6): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Nawożenie naturalne [Questions and answers. Natural fertilization]. Mój Ogródek (7): 58.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Mączniaki prawdziwe [Questions and answers. Powdery mildew]. Mój Ogródek (7): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Rośliny dla szkodników [Questions and answers. Plants for pests]. Mój Ogródek (7): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Postaw diagnozę [Let diagnose it ]Mój Ogródek (8): 58-59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Rdza gruszy [Questions and answers. Pear rust]. Mój Ogródek (8): 62.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Porzeczki bez liści [Questions and answers. Currants without leaves]. Mój Ogródek (8): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Wata na jodle [Questions and answers. Cotton on the fir]. Mój Ogródek (8): 63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Liście spadły po oprysku [Questions and answers. The leaves fell after spraying]. Mój Ogródek (9): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Czy można je przechować? [Questions and answers. Is it possible to store them?]. Mój Ogródek (9): 60.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Gąsienice na trawniku [Questions and answers. Caterpillars on the lawn]. Mój Ogródek (9): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Zielony grzyb [Questions and answers. The green fungus]. Mój Ogródek (9): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Muszki w doniczce [Questions and answers. Midges in the pot]. Mój Ogródek (10): 56.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Grudki na korzeniach [Questions and answers. Lumps on the roots]. Mój Ogródek (10): 57.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Opryskać liście [Questions and answers. Spray the leaves]. Mój Ogródek (10): 57.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przędziorek sosnowiec [The spruce spider mite]. Mój Ogródek (10): 61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Późnojesienne opryski [Late autumn spraying]. Mój Ogródek (11): 57.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Szerszenie [Questions and answers. Hornets]. Mój Ogródek (11): 58.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Rady na rdzę [Questions and answers. Suggestions about the rust]. Mój Ogródek (11): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Pytania i odpowiedzi. Problemy z papryką [Questions and answers. Problems with peppers]. Mój Ogródek (11): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Księżyc a rośliny [The moon and the plants]. Mój Ogródek (11): 62.

LEGUTOWSKA H. 2015. Rany na pędach [The wounds on the shoots]. Mój Ogródek (12): 59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Nieproszeni goście [Uninvited guests]. Mój Ogródek (12): 60-61.

LEGUTOWSKA H. 2015. Tarczki, miseczki, skorupki [Discs, bowls, shells]. Działkowiec (1): 58-59.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w styczniu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in January. Plant protection]. Działkowiec (1): 72.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w lutym. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in February. Plant protection]. Działkowiec (2): 72.

LEGUTOWSKA H. 2015. Czym pryskać [What spray]. Działkowiec (3): 67- 69.

LEGUTOWSKA H. 2015. Dar dla pszczół [A gift for the bees]. Działkowiec (3): 74-75.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w marcu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in March, Plant protection]. Działkowiec (3): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Bezpiecznie z chemią [Safely with chemistry]. Działkowiec (4): 64- 65.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w kwietniu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in April. Plant protection]. Działkowiec (4): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w maju. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in May. Plant protection]. Działkowiec (5): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Wrotycz na owady [Tansy on the insects]. Działkowiec 6: 77.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w czerwcu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in June. Plant protection]. Działkowiec (6): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w lipcu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in July]. Działkowiec (7): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Bliżej natury [Closer to nature]. Działkowiec (8): 61-63.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w sierpniu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in August. Plant protection]. Działkowiec (8): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015.Uwaga – parzy [Note - it burns]. Działkowiec (9): 78.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy we wrześniu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in September. Plant protection]. Działkowiec (9): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w październiku. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in October. Plant protection]. Działkowiec (10): 80.

LEGUTOWSKA H. 2015. Broń na owady [Weapons on the insects]. Działkowiec (11): 66.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w listopadzie. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in November. Plant protection]. Działkowiec (11): 72.

LEGUTOWSKA H. 2015. Przypominamy, radzimy w grudniu. Ochrona roślin [As a reminder, we suggest in December. Plant protection]. Działkowiec (12): 70.

LEWANDOWSKI M. 2015. Nowe możliwości zwalczania larw muchówek w uprawie pieczarek [New possibilities of dipteran larvae control in mushroom production]. BPP „Pieczarki”, 43(4): 28-32.

LEWANDOWSKI M. 2015. Biologia i szkodliwość muchówek z rodziny pryszczarkowatych występujących w uprawach grzybów jadalnych [Biology and harmfulness of cecid flies in edible fungi cultivation]. BPP „Pieczarki”, 43(3): 37-41.

LEWANDOWSKI M. 2015. Biologia i szkodliwość zadrowatych związanych z uprawą pieczarek [Biology and harmfulness of Phoridae related to Agaricus cultivation]. BPP „Pieczarki”, 43(2): 42-46.

LEWANDOWSKI M. 2015. Biologia i szkodliwość ziemiórek w uprawach grzybów jadalnych [Biology and harmfulness of sciarids in edible fungi cultivation]. BPP „Pieczarki”, 43(1): 28-33.

SADY E. 2015. Syndrom chorego budynku [The sick building syndrome]. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, 82: 12-15. ISSN1425-6061

SADY E. 2015. Ozon na start [The ozone to start]. http://oxgen.pl/publikacje/10-ozon-na-start-ewa-sady

SADY E. 2015. Ozon kontra bakterie chorobotwórcze w otoczeniu człowieka [The ozone vs. pathogenic bacteria in the human environment].  http://oxgen.pl/publikacje/6-ozon-kontra-bakterie-chorobotworcze-w-otoczeniu-czlowieka

Other activities

TV interview

Sady E. 2015. Udzielnie wywiadu „Komar tygrysi - Krwiopijca z Afryki” [TV interview: The Asian tiger mosquito - Bloodsucker from Africa] (TVN). Data emisji 02.09.2015. http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/tomar-tygrysi-krwiopijca-z-afryki,177640.html

Moovies

KOZŁOWSKI M. „Pancerne relikty puszcz“ [“Armoured relicts of ancient forests” - DVD version] średniometrażowy, dokumentalny film (realizacja) wydanie DVD, Lasy Państwowe

KOZŁOWSKI M 5  krótkich  filmów  dydaktycznych z serii „Garść przykładów ze świata owadów“ [five short didactical films  from series “Examples from insect world”] (www.cyfrowaakademia.pl).

 

 

Wykaz prac opublikowanych w roku 2016

Boczek J., Kiełkiewicz M. 2016. Owady – źródło wiedzy i inspiracji dla człowieka [Insects – the source of knowledge and inspiration for humans]. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3: 32-40.

Boczek J., Kiełkiewicz M. 2016. Starzenie się i długość życia wybranych bezkręgowców i kręgowców. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 94-103.

Boczek J., Lewandowski M. 2016. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, p. 411.

Druciarek T., Lewandowski M. 2016. A new species in the genus Phyllocoptes Nalepa (Eriophyidae) from greenhouse roses in Poland. Acarologia, 56(2): 225–235. doi: 10.1051/acarologia/20162236.

Druciarek T., Kozak M., Maroufpoor M., Lewandowski M. 2016. Morphological variability of Phyllocoptes adalius female forms (Acari: Eriophyoidea), with a supplementary description of the species. Systematic and Applied Acarology, 21(2): 181–194. http://doi.org/10.11158/saa.21.2.3. ISSN 1362-1971.

Druciarek T., Lewandowski M. 2016. A new species of eriophyoid mite (Acari: Eriophyoidea) on Rosa sp. from Israel. Zootaxa, 4066 (3): 323–330. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4066.3.8. ISSN 1175-5326.

Dworak A., Nykiel M., Walczak B., Miazek A., Szworst-Łupina D., Zagdańska B., Kiełkiewicz M. 2016. Maize proteomic responses to separate or overlapping soil drought and two-spotted spider mite stresses. Planta 244 (4): 939-960. doi: 10.1007/s00425-016-2559-6.

Kozłowski P., Tomczyk A. 2016. Zagrożenie uprawy fasoli szparagowej przez śmietkę kiełkówkę (Hylemyia florilega Zett.) [Bean seed maggot (Hylemyia florilega Zett.) a treat to green bean production in Masovian voivodeship]. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. Vol. 56 (1): 96-99. doi: 10.14199/ppp-2016-017.

Kozlov M.V., Skoracka A., Zverev V., Lewandowski M., Zvereva E.L. 2016. Two Birch Species Demonstrate Opposite Latitudinal Patterns in Infestation by Gall-Making Mites in Northern Europe. PLoS ONE 11(11): e0166641. doi:10.1371/journal.pone.0166641.

Kuczyński L., Rector B.G., Kiedrowicz A., Lewandowski M., Szydło W., Skoracka A. 2016. Thermal Niches of Two Invasive Genotypes of the Wheat Curl Mite Aceria tosichella: Congruence between Physiological and Geographical Distribution Data. PLoS ONE, 11(4): e0154600. doi:10.1371/journal.pone.0154600.

Legutowska H. 2016. Ochrona Roślin. Wyd. Działkowiec: 90 pp.

Legutowska H., Szymona J., Wiland J. 2016. Kalendarz biodynamiczny 2017. Wyd. Działkowiec: 79 pp.

Lux S.A., Wnuk A., Vogt H., Belien T., Spornberger A. Studnicki M. 2016. Validation of individual-based Markov-like stochastic process model of insect behavior and a “virtual farm” conceptfor enhancement of site-specific IPM. Frontiers in Physiology, 7:363.

Puchalska E., Kozak M. 2016. Typhlodromus pyri and Euseius finlandicus andicus (Acari: Phytoseiidae) as potential biocontrol agents against spider mites (Acari: Tetranychidae) inhabiting willows: laboratory studies on predator development and reproduction on four diets. Experimental and Applied Acarology 68:39–53. doi: 10.1007/s10493-015-9973-5.

Puchalska E., Czajkowska B. 2016. Suma temperatur efektywnych w prognozowaniu pojawu pierwszego pokolenia przędziorka sosnowca (Oligonychus ununguis Jacobi) [Degree-day model for predicting emergence of spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi) from overwintering eggs]. Progress in Plant Protection Protection / Postępy w Ochronie Roślin 56:199-203. doi: 10.14199/ppp-2016-033.

Puchalska E., Piotrowska M. 2016. Side effects of acequinocyl on predatory mite Typhlodromus pyri Scheuten (Acari: Phytoseiidae). Communications in Biometry and Crop Science 11(2):140–148.

Sady E., Legutowska H., 2016. Podatność wybranych gatunków i odmian lipy na śluzownicę lipową (Caliroa annulipes Klug) na terenie warszawy i ograniczanie jej populacji przez biedronkę azjatycką (Harmonia axyridis Pallas). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo 117: 69-82. 

Tomczyk A., Andryka P. 2016. Efektywność dobroczynka swirski (Amblyseius swirskii Athias-Henriot) w ograniczaniu liczebności przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na roślinach ogórka traktowanych biostymulatorami [Effectiveness of Swirski-mite (Amblyseius swirskii Athias-Henriot) in control of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on cucumber plants treated with biostimulants]. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 56:175-179.

Wykaz prac opublikowanych w roku 2014

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

DRUCIAREK T., LEWANDOWSKI M., KOZAK M. 2014. Demographic parameters of Phyllocoptes adalius (Acari: Eriophyoidea) and influence of insemination on female fecundity and longevity. Exp. Appl. Acarol. 62: 349-360.

GRABOWSKI M., LIPSKA A., ŻMIJEWSKA E., KOZAK M., DĄBROWSKI Z.T. 2014. Transfer of the Cry1Ab toxin in trophic bioassays involving transgenic maize MON810, the herbivore Tetranychus urticae Koch and the predatory ladybird beetle Adalia bipunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). Egypt. J. Biol. Pest Co. 24 (1): 11-16.

LEWANDOWSKI M. 2014. New species and new records of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from silver fir. Ann. Zool. 64 (2): 251-265.

LEWANDOWSKI M., SKORACKA A., SZYDŁO W., KOZAK M., DRUCIAREK T., GRIFFITHS D.A. 2014. Genetic and morphological diversity of Trisetacus species (Eriophyoidea: Phytoptidae) associated with coniferous trees in Poland: phylogeny, barcoding, host and habitat specialization. Exp. Appl. Acarol. 62: 497-520.

MICHALSKA K. 2014. Repeated visitations of spermatophores and polyandry in females of eriophyoid mites. Exp. Appl. Acarol. 62: 463-476.

PUCHALSKA E.K., KROPCZYŃSKA-LINKIEWICZ D., KAŹMIERCZAK B. 2014. Evaluation of the co-occurrence of spider mites (Acari: Tetranychidae) and phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) on willows (Salix spp.) in nurseries and natural environments. Int. J. Acarol. 40 (7): 473-484.

ŚWIĄTEK M., KIEŁKIEWICZ M., ZAGDAŃSKA B. 2014. Insect-resistant Bt-maize response to the short-term non-target mite-pest infestation and soil drought. Acta Physiol. Plant. 36 (10): 2705-2715.

 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym

 BEREŚ P.K., DĄBROWSKI Z.T., SOWA S. 2013. Comparison of some aspects of the bionomy of Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep., Crambidae) on Bt and non-Bt maize in south-eastern Poland. J. Cent. Eur. Agric. 14 (2): 194-212.

DĄBROWSKI Z.T. 2014. Crop management. Social and political demand for low risk of plant protection methods force integration of research and development activities between academic disciplines. Pan European Networks: Science & Technology 10: 288-289.

DĄBROWSKI Z.T., BEREŚ P., TWARDOWSKI J., HUREJ M., KLUKOWSKI Z., WARZECHA R., SOWA S. 2013. Możliwości i konsekwencje uprawy zmodyfikownych genetycznie odmian kukurydzy odpornych na szkodniki [Possibilities and consequences of growing genetically modified maize cultivars resistant to pests]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 53 (4): 837-843.

DĄBROWSKI Z.T., HUREJ M., NOWACKI J.,. ŁYKOWSKI W., BORKOWSKA M. 2013. Wzbogacanie różnorodności biologicznej agrocenoz poprzez wysiewanie gatunków roślin kwitnących [Enhancement of agrocenosis biodiversity by sowing flowering plant species]. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr. Rośl. 53 (4): 844-849.

GARNIS J., DĄBROWSKI Z.T. 2014. Field margin vegetation as a bridge for predatory mites (Phytoseiidae) migration into raspberry plantations. Working Group “Landscape management for functional biodiversity”, Poznań, Poland, May 21-23, 2014. IOBC-WPRS Bull. 100: 41-44.

KOZŁOWSKI M., LEGUTOWSKA H. 2014. The invasive flea beetle Luperomorpha xanthodera (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae), potentially noxious to ornamental plants - first record in Poland. J. Plant Prot. Res. 54 (1): 106-107.

LIS M., LEGUTOWSKA H., REUT M., DĄBROWSKI Z.T. 2014. Attractiveness of individual plant species in “a flowering meadow” mixture for selected groups of pollinators. Working Group “Landscape management for functional biodiversity”, Poznań, Poland, May 21-23, 2014. IOBC-WPRS Bull. 100: 77-80.

Książki

LEGUTOWSKA H., SZYMONA J., WILAND J. 2014. Kalendarz biodynamiczny 2015 [Biodynamic calendar 2015]. Wyd. Działkowiec, 2014, 80 pp.

Rozdziały w ksiazkach

CHORĄŻY A. 2014. Szkodniki na plantacjach borówki wysokiej i możliwości ich zwalczania [How to identify and control pests in highbush blueberry production]. In: Konferencja borówkowa „Perspektywy” [Highbush Blueberry Conf. “Perspectives”], Starachowice, Poland, March 21, 2014. Wyd. Hortus Media, 2014: 15-22.

DĄBROWSKI Z.T., BAŁACIŃSKA A., MATYSIAK S., MĘDRZYKOWSKA K., SOWIŃSKA A. 2014. Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu Dyrektywy 2009/128/WE w uprawach sadowniczych - Wyniki badań ankietowych 2009-2013 [Drawing attention to the Directive 2009/128/EC implementation - Results of inquiry carried between 2009-2013]. In: Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości [Integrated pest management guarantee of high quality fruits]. Wyd. Horticulture Research Institute, Skierniewice, 2014: 36-43.

SZLENDAK E. 2014. Kleszcze przypadkowo zawlekane do Polski - zagrożenie epidemiologiczne [Accidental transfer of alien tick species to Poland - putative epidemiological threat]. In: A. Buczek and Cz. Błaszak (eds.) Stawonogi. Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt [Arthropods. Threat to human and animal health]. Wyd. KOLIBER, Lublin, 2014: 33-42.

SZLENDAK E. 2014. Czynniki wpływające na zmiany liczebności i rozprzestrzenienia kleszczy oraz konsekwencje tych zmian [Factors affecting tick abundance and distribution and the consequences of such changes]. In: A. Buczek and Cz. Błaszak (eds.) Stawonogi. Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt [Arthropods. Threat to human and animal health]. Wyd. KOLIBER, Lublin, 2014: 59-66.

Abstrakty

BOROWA M., SADY E., IGNATOWICZ S. 2014. Monitoring zwójek liściowych w ekologicznym sadzie jabłoniowym z wykorzystaniem pułapek feromonowych [Monitoring of leaf-rollers in organic apple orchard using pheromone traps]. 57. Ogólnopol. Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” [57th Nat. Conf. of Fruit Protection “Integrated plant protetion guarantee high-quality fruits”], Ossa, Poland, Feb. 11-12, 2014: 204-208.

CHORĄŻY A., KROPCZYŃSKA-LINKIEWICZ D., ESCUDERO-COLOMAR L.A., LEWANDOWSKI M. 2014. Environmental risk assessment of introduction an exotic predatory mite species, Amblydromalus limonicus in Poland. XIV Internat. Congr. Acarol., Kyoto, Japan, July 14-18, 2014. Abstract Book: 18.

CHORĄŻY A., KROPCZYŃSKA-LINKIEWICZ D., SAS D., ESCUDERO-COLOMAR L.A. 2014. The settlement of Amblydromalus limonicus in apple orchards. IOBC-WPRS Working Group “Integrated Plant Protection in Fruit Crops”, Sub Groups “Pome fruit arthropods” and “Stone fruits”, Vienna, Austria, Oct. 6-9, 2014: 49.

CHORĄŻY A., MATYSIAK SZ. 2014. The occurrence of predatory mites (Acari: Phytoseiidae) in apple orchards of central Poland. IOBC-WPRS Working Group “Integrated Plant Protection in Fruit Crops”, Sub Groups “Pome fruit arthropods” and “Stone fruits”, Vienna, Austria, Oct. 6-9, 2014: 70.

CHORĄŻY A., PAWLIŃSKI D., HOFFMAN G. 2014. Dobroczynek gruszowy: wprowadzanie oraz utrzymanie populacji w sadzie jabłoniowym [Predatory mite Typhlodromus pyri: introduction and maintenance of the population in apple orchard]. 57. Ogólnopol. Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” [57th Nat. Conf. of Fruit Protection “Integrated plant protetion guarantee high-quality fruits”], Ossa, Poland, Feb. 11-12, 2014: 131-132.

CHORĄŻY A., PAWLIŃSKI D., HOFFMAN G. 2014. Entomofagi wykorzystywane w ochronie maliny, truskawki i innych upraw jagodowych [Entomophags used in protection of raspberries, strawberries and other small fruit crops]. 57. Ogólnopol. Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” [57th Nat. Conf. of Fruit Protection “Integrated plant protetion guarantee high-quality fruits”], Ossa, Poland, Feb. 11-12, 2014: 133-134.

DĄBROWSKI Z.T., BAŁACIŃSKA A., MATYSIAK S., MĘDRZYKOWSKA K., SOWIŃSKA A. 2014. Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu Dyrektywy 2009/128/WE w uprawach sadowniczych - Wyniki badań ankietowych 2009-2013 [Drawing attention at the Directive 2009/128/EC implmentation - Results of inquiry carried between 2009-2013]. 57. Ogólnopol. Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” [57th Nat. Conf. of Fruit Protection “Integrated plant protetion guarantee high-quality fruits”], Ossa, Poland, Feb. 11-12, 2014: 36-43.

DĄBROWSKI Z.T., GARNIS J. 2014. Exploring the Polish sustainable agriculture in search a benchmark for biodiversity management in intensive agriculture systems. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 30.

DRUCIAREK T., LEWANDOWSKI M., KOZAK M. 2014.Demographic parameters of Phyllocoptes adalius (Acari: Eriophyoidea) and influence of insemination on female fecundity and longevity. XIV Internat. Congr. Acarol., Kyoto, Japan, July 14-18, 2014. Abstract Book: 86.

GARNIS J. 2014. Agrocenosis structure and biological control: the case studies on tetranychidae and phytoseiidae mite relations on strawberry plantation. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 42.

KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M. 2014. BABA-mediated plant resistance against herbivorous pests - current state of knowledge. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 44.

KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M., PRZYBYŁ J., KOWALCZYK K. 2014. Oddziaływanie BABA na procesy życiowe oberżyny i odporność na szkodniki [The BABA effect on eggplant growth, development and resistance against pests]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 230.

KAROLCZYK S., PRZYBYŁ J., KIEŁKIEWICZ M., KOWALCZYK K. 2014. Ocena zastosowania laminaryny jako aktywatora reakcji obronnych pomidora na szkodniki [Asessment of laminarin as an activator of tomato plant defence against pests]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 216.

KARPIŃSKA B., KOT K., BARCZAK A., FILIPECKI M., KIEŁKIEWICZ-SZANIAWSKA M. 2014. Cross-talk between high light stress and plant resistance to mites (Tetranychus urticae) in local and systemic responses in Arabidopsis thaliana. XVI Internat. Congr. on Molecular Plant-Microbe Interactions, July 6-10, 2014, Rhodes, Greece. CD of Abstracts: P696.

KIEŁKIEWICZ M., CZAPLA A., GRUDKOWSKA M., MIAZEK A., ZAGDAŃSKA B. 2014. Co-occurrence of mite infestation and soil drought affects induced responses in maize. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 22.

LEGUTOWSKA H., LIS M., DĄBROWSKI Z. 2014. Atrakcyjność gatunków roślin wchodzących w skład „mieszanki łąkowej” dla wybranych grup pożytecznych owadów [Attractiveness of plant species composing “meadow mixture” for chosen groups of beneficial insects]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 260.

LEWANDOWSKI M., KOZAK M., DRUCIAREK T. 2014. Influence of sunlight on distribution of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) on pine trees. XIV Internat. Congr. Acarol., Kyoto, Japan, July 14-18, 2014. Abstract Book: 139.

LUX S.A. 2014. Agent-based modelling for site-specific ‘Precision IPM’ - appraisal of research priorities. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 40.

LUX S.A. 2014. Influence of grower and consumer preferences on farm behaviour of Rhagoletis cerasi. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 76.

LUX S.A., PALIJCZUK D. 2014. Trapping, analysis and immobilization of semiochemicals. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 47.

LUX S.A., PALIJCZUK D. 2014. Trapping, analysis and immobilization of the volatiles emitted by plants - opportunities of laboratory for micro & nano-encapsulation of semiochemicals. 14th Polish-Ukrainian Symp. “Theoretical and experimental studies of interfacr phenomena and their technological applications” and 1st NANOBIOMAT Conf. “Nanostructured biocompatible/ bioactive materials”, Zakopane, Poland, Sept. 9-13, 2014. Abstracts: 71.

LUX S.A., VOGT H., KOEPPLER K., WNUK A. 2014. Calibrating PESTonFARM model for ‘Precision IPM’ of the European cherry fruit fly. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 45.

LUX S.A., VOGT H., WNUK A. 2014. Impacts of the cherry-market trends on R. cerasi on-farm behaviour and IPM. 4th Management Committee and all Working Group Meeting, Bordeaux, Oct. 13-15, 2014, COST FA 1104. Book of Abstracts: 14.

MICHALSKA K. 2014. Do eriophyoid mites respond to cues of predation risk? The case of the eriophyoid Aculops allotrichus”. XIV Internat. Congr. Acarol., Kyoto, Japan, July 14-18, 2014. Abstract Book: 3.

PAWLIŃSKI D., HOFFMAN G., CHORĄŻY A. 2014. Wykorzystanie trzmieli do zapylania roślin sadowniczych [The use of bumblebees for pollination of fruit plants]. 57. Ogólnopol. Konf. Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” [57th Nat. Conf. of Fruit Protection “Integrated plant protetion guarantee high-quality fruits”], Ossa, Poland, Feb. 11-12, 2014: 199-200.

PIASECKA A., KAROLCZYK S., KIEŁKIEWICZ M., KACHLICKI P., KOWALCZYK K. 2014. Changes in the eggplant metabolism upon arthropod herbivore attack. III Ogólnopol. Konf. „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych - od rośliny modelowej do nowej odmiany” [3rd Nat. Conf. “Genetics and genomics in improving plants - from model plant to new variety”], Poznań, Poland, Nov. 5-7, 2014. Książka streszczeń [Book of abstracts]: 59.

SADY E., IGNATOWICZ S. 2014. Using pheromone dispensers for detection of the Indian meal moth (Plodia interpunctella Hubner) infestations in food stores. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 49.

SADY E., LEGUTOWSKA H., PIJANOWSKI G. 2014. Ocena atrakcyjności wybranych gatunków roślin miododajnych jednorocznych dla owadów zapylajacych [Evaluation of attractiveness of selected plants providing pollen to pollinators]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 264.

SADY E., MATUSZCZAK M., PĘDZICH M., LEGUTOWSKA H. 2014. Ocena występowania szkodników na wybranych odmianach róż w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie [Evaluation of the pest appearance on the selected varieties of roses at Powsin Botanical]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 51.

SZLENDAK E. 2014. Czynniki wpływające na zmiany liczebności i rozprzestrzenienia kleszczy oraz konsekwencje tych zmian [Factors affecting tick abundance and distribution and the consequences of such changes]. In: A. Buczek and Cz. Błaszak (eds.) XVI Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi. Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt” [16th Internat. Symp. “Arthropods. Threat to human and animal health”], Kazimierz Dolny, Poland, June 2-4, 2014. Wyd. KOLIBER, Lublin, 2014: 94.

SZLENDAK E. 2014. Kleszcze przypadkowo zawlekane do Polski - zagrożenie epidemiologiczne [Accidental transfer of alien tick species to Poland - putative epidemiological threat]. In: A. Buczek and Cz. Błaszak (eds.) XVI Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi. Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt” [16th Internat. Symp. “Arthropods. Threat to human and animal health”], Kazimierz Dolny, Poland, June 2-4, 2014. Wyd. KOLIBER, Lublin, 2014: 95.

TOMCZYK A. 2014. Influence of Reynoutria sachalinensis extract and Pseudomonas fluorescens on some biochemical interactions between Tetranychus urticae Koch and greenhouse cucumber. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 53.

TOMCZYK A. 2014. Biological control of Tetranychus urticae Koch with Phytoseiulus persimilis (A.-H.) on cucumber plants inoculated with Pseudomonas fluorescens. Mini-symposium “Plant-associated microorganisms: an important key to a successful application of phytoremediation”, Warsaw, Poland, May 28-29, 2014. Book of Abstracts: 64.

TOMCZYK A. 2014. Changes in the content of primary and secondary metabolites in the leaves of cucumber plants cultivated in the presence of plant growth promoting Rhizobacteria (PGPR) and infested by Tetranychus urticae Koch. Mini-symposium “Plant-associated microorganisms: an important key to a successful application of phytoremediation”, Warsaw, Poland, May 28-29, 2014. Book of Abstracts: 65.

TOMCZYK A., CZAJKOWSKA M. 2014. Some chemical changes in cucumber leaves related to Tetranychus urticae Koch feeding on the plants treated with selected biostimulants. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 54.

TOMCZYK A., KOWARA M., ELKNER J. 2014. Wpływ biostymulatorów Asahi SL i Siapton 10L na zdolność roślin ogórka do tolerancji uszkodzeń wywołanych żerowaniem wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande) [Influence of biostimulants Asahi SL and Siapton 10L on tolerance of injuries caused by feeding of western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande]. 54. Sesja Nauk. IOR-PIB [54th Sci. Conf. Inst. Plant Prot. - Nat. Res. Inst.], Poznań., Poland, Feb. 6-7, 2014. Streszczenia [Abstracts]: 218-219.

WNUK A. 2014. Octopamine modulation of sucrose response in the European cherry fruit fly, Rhagoletis cerasi. Internat. Mini-Symposium and Workshops “Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management”, WULS-SGGW, Warsaw, Poland, April 1-3, 2014. Book of Abstracts: 55.

Publikacja popularno-naukowe i populyzatorskie

CHORĄŻY A. 2014. Drapieżne roztocze w ochronie truskawki [Predatory mites in strawberry protection]. Jagodnik 1/2014: 58-60.

CHORĄŻY A., KAROLCZYK S. 2014. Mszyca borówkowa [Blueberry aphid]. Jagodnik 2/2014: 76.

IGNATOWICZ S. 2014. Czy komary mogą przenosić HIV? [Can mosquitoes transfer HIV?] KONTRA Biul. Kraj. Centrum ds. AIDS 3 (61): 2.

IGNATOWICZ S. 2014. Przygotuj magazyn na zboże [Prepare your store-house for grain]. Nowoczesna Uprawa (7): 10-13.

IGNATOWICZ S. 2014. Integrowane metody zwalczania much w oborach [Integrated methods of fly control in stables]. Bydło (6): 56-60.

IGNATOWICZ S. 2014. Bąki, jusznice, ślepaki - postrach dla bydła i pasterzy [Horse-flies (Tabanidae) - a scare for cattles and cowherds]. Bydło (7): 54-57.

IGNATOWICZ S. 2014. Lampy owadobójcze - zwabiają i niszczą owady [Insect killing lamps - attract and kill insects]. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD 1 (76): 10-11.

IGNATOWICZ S. 2014. Częstotliwość inspekcji firm DDD. Przynajmniej raz w miesiącu [Frequency of inspection performer by pest control companies. At least once per month]. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD 1 (76): 18.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w styczniu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in January, Plant protection]. Działkowiec (1): 71.

LEGUTOWSKA H. 2014. Polubić nielubiane [Get to like the disliked]. Działkowiec (2): 64-65.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w lutym - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in February, Plant protection]. Działkowiec (2): 71.

LEGUTOWSKA H. 2014. Dlaczego EKO? [Why ECO?]. Działkowiec (3): 72-73.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w marcu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in March, Plant protection ]. Działkowiec (3): 79.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w kwietniu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in April, Plant protection]. Działkowiec (4): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Co gryzie pora i cebulę? [What’s eating leek and onion?]. Działkowiec (5): 71.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w maju - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in May, Plant protection]. Działkowiec (5): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w czerwcu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in June, Plant protection]. Działkowiec (6): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w lipcu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in July, Plant protection]. Działkowiec (7): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Szkodniki kwarantannowe [Quarantine pests]. Działkowiec (8): 74.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w sierpniu- ochrona roślin [As a reminder, we suggest in August, Plant protection]. Działkowiec (8): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Bawełnica korówka [Woolly apple aphid]. Działkowiec (9): 71.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy we wrześniu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in September, Plant protection]. Działkowiec (9): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Uwaga na gryzonie [Attention on rodents]. Działkowiec (10): 63-64.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w październiku - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in October, Plant protection]. Działkowiec (10): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w listopadzie - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in November, Plant protection ]. Działkowiec (11): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Ochrona bez chemii [Protection without chemicals]. Działkowiec (12): 58-59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Przypominamy, radzimy w grudniu - ochrona roślin [As a reminder, we suggest in December, Plant protection]. Działkowiec (12): 80.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Co z opakowaniami po środkach ochrony roślin? [Questions and answers. What about the packaging of plant protection products?]. Mój Ogródek kwiecień (1): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Dziwne tabliczki [Strange signs]. Mój Ogródek kwiecień (1): 60.

LEGUTOWSKA H. 2014. Karencja i prewencja [Grace period and prevention]. Mój Ogródek kwiecień (1): 60-61.

LEGUTOWSKA H. 2014. Groźna choroba [Dangerous disease]. Mój Ogródek kwiecień (1): 61.

LEGUTOWSKA H. 2014. Wyciągi na mszyce [Extracts for aphids]. Mój Ogródek kwiecień (1): 62-63.

LEGUTOWSKA H. 2014. Ślimaki [Snails]. Mój Ogródek maj (2): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Ochrona w maju. To najlepszy „sezon” na zwalczanie wielu szkodników [Protection in May. This is the best “season” to control many pests]. Mój Ogródek maj (2):60.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Warto kompostować [Questions and answers. It is worth to compost]. Mój Ogródek czerwiec (3): 56.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pomarańczowe plamy na gruszy [Orange spots on the pear]. Mój Ogródek czerwiec (3): 58.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pies na działce [Dog at the allotment]. Mój Ogródek czerwiec (3): 62.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Mączniak na winorośli [Questions and answers. Mildew on the vine]. Mój Ogródek lipiec (4): 58.

LEGUTOWSKA H. 2014. Strupowate plamy na owocach [Scab spots on fruits]. Mój Ogródek lipiec (4): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Mrówki na kostce [Ants on the pavement]. Mój Ogródek lipiec (4): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Sposoby na skrzyp [Tricks for horsetail]. Mój Ogródek lipiec (4): 62.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Gąbczaste narośla [Questions and answers. Spongy galls]. Mój Ogródek sierpień (5):56.

LEGUTOWSKA H. 2014. Problem z turkuciem [The problem with mole crickets]. Mój Ogródek wrzesień (6): 57.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Karminowe liście brzoskwini [Questions and answers. Carmine peach leaves]. Mój Ogródek wrzesień (6): 58.

LEGUTOWSKA H. 2014. Miseczki na pędach [Bowls on stems]. Mój Ogródek wrzesień (6): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Co z tym zrobić? [What to do with this?]. Mój Ogródek październik (7): 54.

LEGUTOWSKA H. 2014. Nie palmy liści [Don’t burn the leaves]. Mój Ogródek październik (7): 55.

LEGUTOWSKA H. 2014. Bez chemii - to możliwe [Without chemistry - it’s possible]. Mój Ogródek październik (7): 58.

LEGUTOWSKA H. 2014. Gigantyczne komary [Giant mosquitoes]. Mój Ogródek październik (7): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Więdnący powojnik [Clematis withering]. Mój Ogródek październik (7): 59.

LEGUTOWSKA H. 2014. Spadające igły sosny [Falling pine needles]. Mój Ogródek październik (7): 60.

LEGUTOWSKA H. 2014. Co do kominka? [What for the fireplace?]. Mój Ogródek październik (7): 62.

LEGUTOWSKA H. 2014. Pytania i odpowiedzi. Białe muszki [Questions and answers. White flies]. Mój Ogródek listopad (8): 60.

LEGUTOWSKA H. 2014. Gnijące orzechy [Rotting nuts]. Mój Ogródek listopad (8): 61.

LEGUTOWSKA H. 2014. Zaraza na pomidorach [Late blight on tomatoes]. Mój Ogródek listopad (8): 61.

LEWANDOWSKI M. 2014. Zwalczanie szkodników w świetle nowych przepisów [Pest control in the light of a new regulations]. BPP „Pieczarki” 1/2014: 45-49.

LEWANDOWSKI M. 2014. Komentarz do terminarza ochrony pieczarek [Remarks to recommendations for pests control in mushrooms]. BPP „Pieczarki” 2/2014: 21-22.

LEWANDOWSKI M. 2014. Problemy ze zwalczaniem szkodników w uprawach pieczarek [Pest control problems in the cultivation of mushroom]. BPP „Pieczarki” 3/2014: 26-30.

LEWANDOWSKI M. 2014. Nowe zasady zwalczania szkodników w pieczarkarniach [New principles of pests control in mushroom cultivation]. BPP „Pieczarki” 4/2014: 30-35.

SZUMIGAJ-TARNOWSKA J., ULIŃSKI Z., LEWANDOWSKI M. 2014. Terminarz ochrony pieczarki na lata 2013-2015 [Recommendations for mushroom protection in 2014-2015]. BPP „Pieczarki” 2/2014: 10-18.

TOMCZYK A. 2014. Czy w Polsce żyją cykady? [Are cicadas present in Poland?]. Focus 8/2014: 104.

TOMCZYK A. 2014. Dlaczego komary nie przenoszą wirusa HIV? [Why mosquito do not transfer HIV virus?]. Focus 9/2014: 117.

Filmy

KOZŁOWSKI M.W. 2014. Directory, screenplay, editing of movie „Pancerne relikty puszcz” [“Armored relicts of ancient forests”], wildlife TV film (entomology, ecology, nature protection) made in the Dept. of Applied Entomology, Length: 52 m 06 s, Production: State Forests Information Centre, Format: HD 1080p 25 PAL, Broadcast: TVP Polonia, Nov. 28 at 5:30 A.M. and Dec. 21 at 5:00 P.M.