Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Wykaz prac opublikowanych w roku 2011

PUBLIKACJE RECENZOWANE

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

Michalska, K. 2011. Daily production of spermatophores, sperm number and spermatophore size in two eriophyoid mite species. Exp. Appl. Acarol.55: 349359.