Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Wykaz prac opublikowanych w roku 2010

 

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra

Czapla A., Świątek M., Kiełkiewicz M. 2010. Analiza zmian w stanie uwodnienia liści kukurydzy poddantch suszy i żerowaniu przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50(2): 578-584
Dąbrowski Z.T. 2010. Wzbogacenie oporu środowiska jako kierunek rozwoju metod biologicznych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (3): 1044-1052
Dąbrowski Z.T., Garnis J. 2009. Znaczenie funkcjonalnej bioróżnorodności w ochronie upraw ogrodniczych przed szkodnikami – stan badań w UE. [Importance of functional biodiversity in pest management of horticultural crops: Research advances in the EU]. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 539 (Ogrodnictwo Jutra – Wyzwania i Zagrożenia): 117-126
Dąbrowski Z.T., Klukowski Z., Hurej M. 2009. Porównanie metod oceny wpływu roślin zmodyfikowanych genetycznie na układy troficzne w warunkach polowych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (3): 1135-1144.
Dąbrowski Z.T., Majewski M. 2010. Stan wiedzy i stosowanych praktyk ochrony roślin przez różne grupy producentów a wymagania integrowanej ochrony roślin – czy nastąpiły zmiany w ostatnich pięciu latach ? . Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (3): 1143-1152
Dąbrowski Z.T., Wysocki C. 2009. Potrzeba działań interdyscyplinarnych w ocenie znaczenia użytków ekologicznych i infrastruktury ekologicznej dla proekologicznej ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (3): 973-981.
Garnis J., Sikorski P., Chorąży A. 2010. Wykorzystanie modelu dyspersji w ocenie biologicznej efektywności drapieżnych roztoczy (Phytoseiidae). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50(3): 1471- 1477
Godzina M., Staniaszek M., Kiełkiewicz M. 2010. Relevance of the Mi23 Marker and the Potato Aphid Biology as Indicators of Tomato Plant (Solanum lycopersicum L.) Resistance to some Pests. Vegetable Crops Research Bulletin 72: 25-33.
Godzina M., Kiełkiewicz M., Szymczykiewicz K. 2010. Tomato carrying Mi-1.2 gene as a host-plant to the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch): results of laboratory evaluation. Vegetable Crops Research Bulletin 72: 15-24.
Grabczyńska E., Kiełkiewicz M. 2010. Warzywa transgeniczne o zwiększonej odporności na szkodniki. Postępy Nauk Rolniczych 2: 105-119.
Kiełkiewicz M., Czarnecka M., Orzechowski S., Szwacka M. 2009. The role of thaumatin II in cucumber resistance against Tetranychus urticae Koch: laboratory and greenhouse evaluation. Biological Lett. 46: 77-88.
Kiełkiewicz M., Godzina M, Czapla A. 2010. Aktywacja mechanizmów obronnych roślin przez szkodniki. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50(2): 885- 896
Kiełkiewicz M., Godzina M, Czapla A. 2010. Znaczenie białek w mechanizmach obronnych roślin przed szkodnikami. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50(2): 897-901
Łabanowska-Bury D., Dąbrowski Z.T., Eyre M.D., Leifert C., White R. 2009. Znaczenie roślinności w otoczeniu upraw warzywnych w ochronie przed szkodnikami. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (3): 1066-1073.
Olejarski P., Ignatowicz S. 2010. Konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów Unii Europejskiej dla ochrony zmagazynowanych zbóż. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, vol. 50 (2): 547-554.
Olejarski P., Ignatowicz S. 2010. Szkodniki magazynowe w produktach spożywczych. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, vol. 50 (2): 600-604.
Tomczyk A., Kropczyńska-Linkiewicz D. 2010. Efektywność drapieżnych roztoczy na roślinach ogórka traktowanych induktorami odporności roślin i biostymulatorami. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. vol. 50 (1): 361 – 364.

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym nie wymienionym w wykazie ministra

Ignatowicz S., Olejarski P., Oboza S. 2010. Reaction of Polish industry to reduction of pesticides suitable for stored product protection. Julius-Kühn-Archiv, 429: 80-85.
Tomczyk A. 2009. Changes in free amino acids induced in cucumber plants by spider mites and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) ). Bulletin OILB srop. Vol. 44: 101 - 104.
Tomczyk A. 2009. Changes in phenolic acids of cucumber, induced by plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) in relation to infestation with spider mites. Bulletin OILB srop. vol. 44: 105 - 108.

MONOGRAFIE NAUKOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

 Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

 Legutowska H., Szymona J., Wiland J., 2010. Kalendarz biodynamiczny 2011. Wyd. Działkowiec: 79 pp.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim

 Boczek J., A.Buczek. 2010. Rola symbiontów w życiu stawonogów. W: A.Buczek, C.Błaszak (red) Stawonogi. Ekol. i Patoll. aspekty układu pasożyt-żywicielAKAPIT, Lublin, 85-94.
Boczek J., C.Błaszak. 2010. Systemy obronne u stawonogów. W: A.Buczek, C.Błaszak (red) Stawonogi. Ekol. i Patoll. aspekty układu pasożyt-żywiciel. AKAPIT, Lublin, 95-106.
Nawrot J., Dąbrowski Z.T. 2010. Znaczenie sesji naukowych Instytutu Ochrony Roślin w rozwoju entomologii. s. 412-51. W: „50 lat Sesji Naukowych IOR (1961-2010)” Instytut Ochrony Roślin-PIB, Poznań, 324 ss.
Woźniak K., Dąbrowski Z.T. 2010. Wpływ preparatu Carpovirusine Super SC i feromonu Ecodian na występowanie wrogów naturalnych szkodników sadów jabłoniowych. s.97-101. W: „Ochrona upraw sadowniczych w świetle nowych wymagań UE”, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka & Bayer ScropScience, 195 ss.

POPULARNO-NAUKOWE i INNE

Ignatowicz S. 2010. Bezpieczne metody zwalczania szkodników w zakładach przemysłu mięsnego: Metody ekologiczne. Rzeźnik Polski, (12): 32-35.
Ignatowicz S. 2010. Co gryzie trawnik? Działkowiec, (6): 58-59.
Ignatowicz S. 2010. Dezynfekcja i dezynsekcja środków transportu żywności. Rzeźnik Polski, (6): 24-26.
Ignatowicz S. 2010. Fizyczne metody zwalczania szkodników. Rzeźnik Polski, (5): 52-54.
Ignatowicz S. 2010. Kleszcze i ochrona przed nimi. Rzeźnik Polski, (9): 36-40.
Ignatowicz S. 2010. Komary w kurnikach i wokół nich i ich zwalczanie. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (8): 24-31.
Ignatowicz S. 2010. Krecia robota. Rolnik Dzierżawca, (9): 86-88.
Ignatowicz S. 2010. Monitorowanie szkodników w zakładach przemysłu spożywczego. Rzeźnik Polski, (4): 32-36.
Ignatowicz S. 2010. Muchy i ich zwalczanie. Gospodarka Mięsna, (5): 22-25.
Ignatowicz S. 2010. Muchy i ich zwalczanie. Polskie Drobiarstwo, (5): 38-42.
Ignatowicz S. 2010. O barierze pierwszej i drugiej utworzonej z karmników deratyzacyjnych. Biuletyn PSP DDD, (2): 24-26.
Ignatowicz S. 2010. Pasożyty zewnętrzne ptaków i ich zwalczanie: Ptaszyniec kurzy i obrzeżek gołębi. Część I. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (11): 26-30.
Ignatowicz S. 2010. Pasożyty zewnętrzne ptaków i ich zwalczanie: Ptaszyniec kurzy i obrzeżek gołębi. Część II. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (12): 32-36.
Ignatowicz S. 2010. Pchły. Bydło, (4): 63-65.
Ignatowicz S. 2010. Pospolite gryzonie w zabudowaniach inwentarskich. Część I. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (1): 22-24.
Ignatowicz S. 2010. Pospolite gryzonie w zabudowaniach inwentarskich. Część II. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (2): 23-25.
Ignatowicz S. 2010. Zapobieganie występowaniu szkodników magazynowych w przyprawach. Rzeźnik Polski, (2): 28-31.
Ignatowicz S. 2010. Zwalczanie szkodliwych gryzoni metodami chemicznymi. Cz. I. Rodentycydy. Polskie Drobiarstwo, (3): 52-55.
Ignatowicz S. 2010. Zwalczanie szkodliwych gryzoni metodami chemicznymi. Cz. II. Formy użytkowe rodentycydów i sposoby ich rozmieszczania. Polskie Drobiarstwo, (4): 16-20.
Ignatowicz S. 2010. Zwalczanie szkodliwych gryzoni metodami chemicznymi. Cz. III. Gubienie gryzoni w budynkach inwentarskich i wokół nich. Polskie Drobiarstwo, (5): 16-20.
Legutowska H., 2010. Doceńmy dżdżownice. Działkowiec 3: 65
Legutowska H., 2010. Jak postępować z odpadami na działkach. Praca zbiorowa pod redakcją E. Kondrackiego, Polski Związek Działkowców Krajowa Rada, Informator instruktora: 89-92
Legutowska H., 2010. pokrzywa – nieważne, że parzy. Działkowiec 2: 37.
Legutowska H., 2010. Sposoby na mniszka. Działkowiec 5: 26.
Legutowska H., 2010. Zioła kontra szkodniki. Działkowiec 4: 68.
Lewandowski M. 2010. Komentarz do terminarza ochrony pieczarki na lata 2010-2011. Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki". 2:11-13.
Lewandowski M. 2010. Sposoby ograniczanie liczebności szkodników w uprawach grzybów jadalnych. Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki". 4, 26-31.
Lewandowski M. 2010. Zwalczanie szkodników w uprawach pieczarek. Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki". 3: 30-33.
Lewandowski M., Maszkiewicz J., Szumigaj-Tarnowska J., Szymański J. 2010. Terminarz ochrony pieczarki na lata 2010-2011. Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki". 2:14-23.
Lewandowski M., Szafranek P. 2010. Szkodliwość roztoczy w pieczarkarniach. Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki". 1: 30-35.
Zwolińska N., Legutowska H., 2010. Niszczyk zjadliwy. Owoce Warzywa Kwiaty. 1: 31.

Udział Pracowników Katedry w konferencjach i abstrakty ze spotkań naukowych

 

Dąbrowski Z.T. 2010. Wzbogacenie oporu środowiska jako kierunek rozwoju metod biologicznych. Streszczenia 50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 4-5 luty 2010: 52-53 ss.
Dąbrowski Z.T., Klukowski Z., Grabowski M. 2010. An attemp to select Key Indicators (KRI) to monitor and assess GM crops impact on NTO on a regional basis: The case studies on carabids. Abstracts 4th Workshop on “Post Market Environmental Monitoring of Genetically Modified Plants: Challenges for PMEM – Multiple/stacked events and long term effects”, Quedlinburk 3-4. 05. 2010: 1
Dąbrowski Z.T., Majewski M. 2010. Stan wiedzy i stosowanych praktyk ochrony roślin przez różne grupy producentów a wymagania integrowanej ochrony roślin – czy nastąpiły zmiany w ostatnich 5 latach ? Streszczenia 50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 4-5 luty 2010: 57-58 ss.
Garnis J., Chorąży A., Kropczyńska-Linkiewicz D.. Możliwości łącznego wykorzystania obcego i rodzimego gatunku drapieżnego roztocza w ochronie truskawek przed przędziorkiem chmielowcem, Instytut Sadownictwa i Kwieciarstwa w Skierniewicach, 53 Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych pt. „Ochrona upraw sadowniczych w świetle nowych wymogów UE”, Ossa 25 -26 lutego 2010.
Garnis J., Sikorski P., “Agrecenosis structure and biological control: the case studies on Tetranychidae and Phytoseiidae mite associations on strawberry plantation”, 9th International Conference of Landscape Architecture and Spatial Management, Tuczno 30 kwietnia - 1 maja 2010. ss. 20-21
Garnis J., Sikorski P., Chorąży A.. Wykorzystanie modelu dyspersji w ocenie biologicznej efektywności drapieżnych roztoczy (Phytoseiidae), Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Poznań 4-5 lutego 2010. ss. 360-361
Ignatowicz S. - Zwalczanie gryzoni w parkach miejskich. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych”, 15-17 września 2010 r., Wrocław;
Kiełkiewicz M., Godzina M., Czapla A. 2010. Szlaki sygnałowe uruchamiane w roślinach zaatakowanych przez szkodniki [Activation of signalling pathways in plants dunder pest attack]. Streszczenia, 50 Sesja Naukowa IOR PIB. Poznań, 4-5 lutego 2010: 100.
Lux S.A. 8th International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance, + Meeting of the International Scientific Committee of the TEAM Working Group (Tephritid Workers of europe Africa and the Middle East), 25. 09 – 2.10.2010, Valencia, Spain
Lux S.A AW40-2010 IPR Workshop for Marie-Curie Fellows, the European Patent Organisation, Munich, 7-10 September, 2010
Nawrot J., Hurej M., Dąbrowski Z.T., Olszak R. 2010. Kierunki rozwoju ochrony roślin w Polsce. Streszczenia 50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 4-5 luty 2010: 65-67.
Puchalska E., Włodarczyk S., 2010. Bioróżnorodność stawonogów zasiedlających lipę krymską (T.‘Euchlora’) i szerokolistną (T. platyphyllos) w warunkach miejskich. I Ogólnopoklska Konferencja Naukowa „Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych”. Wrocław 15-17 września 2010. Materiały konferencyjne str. 24.
Świątek M., Czapla A., Kiełkiewicz M. 2010. Analiza zmian w zawartości wody w liściach roślin kukurydzy poddanych suszy i żerowaniu przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch). [Changes of water status of maize leaves under drought and two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) feeding]. Streszczenia, 50 Sesja Naukowa IOR PIB. Poznań, 4-5 lutego 2010: 309.
Tomczyk A., D. Rudzińska, 2010. Development of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) population on cucumber plants treated with two biostimulators and growth of mite infested plants. XIII International Congress of Acarology, Recife-PE; Brazil. Abstract Book, Abs. 515,p. 279
Tomczyk A., Kropczyńska-Linkiewicz D. Efektywność drapieżnych roztoczy na roślinach ogórka traktowanych induktorami odporności roślin i biostymulatorami. (poster) 50.sesja naukowa IOR PIB, Poznań 4-5 lutego 2010
Wakuliński W, Legutowska H, Furman S. 2010. Choroby grzybowe pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.), Poster - 50. Sesja Naukowa IOR PIB, Poznań 4-5 lutego 2010, Streszczenia: 168.
Woźniak K., Dąbrowski Z.T. 2010. Wpływ preparatu Carpovirusine Super S.C. i feromonu Ecodian na występowanie wrogów naturalnych szkodników sadów jabłoniowych. 53 Ogólnokrajowa Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. 25-26.02.2-10 r. Centrum Kongresowe OSSA k. Białej Rawskiej.